Innleggsforfatteren lurer på hvorfor det ikke er en fartsgrense som er tilpasset veistandarden på E6 over Heimdalsmyra.  Foto: Morten Antonsen

Fartsgrensen på ny E6 over Heimdalsmyra

4. november 2018 åpnet den nye strekningen på E6 mellom Tiller og Klett. Strekningen som delvis går over Heimdalsmyra, er skiltet motorveitrafikk (det som tidligere het motorvei klasse B). Veien er ekstra bred, oversiktlig, har 4-felt, midtdeler, og lange avkjøring og påkjøringsramper. Det som forundrer meg, og sikkert flere, er at denne veistrekningen fortsatt har fartsgrense 80 km/t, og ikke 90 km/t.

LES OGSÅ: 18-åringen kjørte opp tirsdag. Mistet lappen samme dag: – Hinsides, sier UP

Andre veistrekninger i Norge uten midtdeler har fartsgrense 90 km/t. I Danmark er fartsgrensen ved lokal skilting normalt 90 km/t på veier med tilsvarende veistandard. I Sverige er fartsgrensen vanligvis skiltet til 100 km/t. Bør ikke en vei ha fartsgrenser som oppleves logisk og riktig ut ifra veistandard og forholdene forøvørig? Ser at UP stadig har kontroller på denne veistrekningen, og tar inn store beløp i form av bøtelegging. Noe av grunnen kan kanskje være at mange bilister opplever fartsgrensen på denne veistrekningen som urimelig lav.

LES MER: Nå kan du få et innblikk i hverdagen til UP: – Vi skal «bjuda på»

Kan det være at det foreligger en form for avtale om at denne veistrekningen skal ha kunstig lav fartsgrense fordi den er bygget med hjelp av midler fra Miljøpakken? (Midler som er samlet inn av byens bilister.) At den egentlige grunnen er at noen politikere og/eller byråkrater i Trondheim som i utgangspunktet er negativ til privatbilisme, og gjør hva de kan for å gjøre forholdene til bilistene så dårlig som mulig, har fått lov til å påvirke at trafikantene ikke skal få kjøre i større hastighet. Med andre ord at det er politiske motiver som ligger bak. Det hadde vært fint om noen i Statens vegvesen kan svare på dette innlegget.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe