Vi ønsker ikke et samfunn hvor mennesker som har rettigheter, ikke kan kreve dem fordi det er for dyrt, skriver to Ap-politikere i dette innlegget.  Foto: Shutterstock

Styrk rettshjelpsordningen!

Norge er en velutviklet rettsstat. Det er i hvert fall noe vi er glad i å påpeke i festtaler og når vi skal sammenligne oss med andre land. Realiteten i dag er at mennesker må betale en skyhøy pris for å fremme rettigheter de har krav på, noe som resulterer i at mange mennesker vegrer seg.

LES OGSÅ: Han er flere ganger straffet og bøtelagt for narkotikabruk. Nå ber rusavhengige Odd Erling (40) Ap om å ikke sabotere regjeringens rusreform.

I Adresseavisen 21. mars kunne vi lese at Gatejuristen i Trondheim får én million kroner mindre enn det de søkte om, samtidig som vi vet at kapasiteten allerede er sprengt hos samtlige rettshjelpsordninger. Gatejuristen gir gratis rettshjelp til mennesker med rusproblemer, og har med sine to ansatte i Trondheim behandlet over 600 saker siste to årene. Vi i Arbeiderpartiet er bekymret for at denne vanskeligstilte gruppen ikke får ivaretatt sine rettigheter i en tid hvor saksmengden øker som følge av pandemisituasjonen.

LES OGSÅ: Ordningen med fri rettshjelp har blitt skammelig smålig

Dessverre er det for stor forskjell på å ha rett og å få rett i Norge. Derfor har Arbeiderpartiet foreslått å styrke gratis rettshjelp i alle sine alternative budsjetter på Stortinget, men gang etter gang har våre forslag blitt nedstemt av regjeringspartiene. Vi er svært urolige for at regjeringens kutt bidrar til at lavinntektsfamilier, mennesker med rusproblemer, uførepensjonister og innvandrere får et svakere rettsvern i samfunnet.

I fjor kom advokat Hege Salomon med et varsko om at mange klienter tar opp forbrukslån som følge av at de ikke mottar fri rettshjelp. I de verste tilfellene er det mennesker som tar saker til retten uten å få juridisk bistand. Det fører til at vanskeligstilte mennesker blir den tapende part mot det offentlige eller mot en profesjonell privat aktør med god kunnskap om lovene.

Fri rettshjelp er en viktig sak for Arbeiderpartiet og noe vi har prioritert i våre budsjetter siden vi fikk rettshjelploven innført i 1980. Rettshjelpsordningen har sikret at vi ikke har et rettsvesen kun for de rike og de store advokatfirmaene, men vært en ordning som har vært et viktig velferdsgode som bidrar til å redusere de sosiale forskjellene mellom folk.

Selv om Arbeiderpartiet har uttrykt stor bekymring for regjeringens nedprioritering av rettshjelpsordningen, har vi også vært urolige over den geografiske skjevdelingen regjeringen har lagt opp til. Beregninger gjort av Gatejuristen i Trondheim viser Oslo får seks ganger mer rettshjelp per innbygger enn hva vi får i Trøndelag. Vi ser ingen gode argumenter for at innbyggerne i hovedstaden har større krav på rettssikkerhet enn innbyggerne i Trøndelag. Med Ap sine forslag ville vi kunne utvide ordningen slik at flere mennesker får hjelp, samtidig som vi sikrer at alle er like for loven uansett hvor du bor i landet.

Vi ønsker ikke et samfunn hvor mennesker som har rettigheter, ikke kan kreve dem fordi det er for dyrt. Rettshjelpsordningen har bidratt til at størrelsen på lommeboka ikke skal være avgjørende for at vanskeligstilte mennesker kan kreve sine rettigheter. Derfor skal vi kjempe med nebb og klør for å styrke ordningen slik at enda flere mennesker kan få hjelp.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe