Snøbrøyting eller åkerpløying på Lade?

Som de fleste vet kommer våren tidlig på Lade, og i de siste årene har jammen også åkerpløyingen inngått i forbindelse med vinterens snøbrøyting. I år skjer det igjen denne vandalismen i forbindelse med snøbrøytingen langs Jørgen B. Lysholms vei på Fagerheim. Denne snøryddingen med lite egnet og for stor traktorredskap river opp både jord og asfalt i langs fortauskanten og etterlater seg store sår og hauger, som blir liggende og ser lite pene ut.

LES OGSÅ: Svar fra Trondheim bydrift til frustrert akuttlege

Fagerheimskogen velforening har siden oppstarten i 2008 inngått et samarbeid med kommunen i den hensikt å skjøtsel og vedlikeholde områdene langs denne veien som ligger tett inntil kulturlandskapet. I fjor brukte velforeningen en hel dag på å rydde opp etter denne kritikkverdige snøbrøytingen. Vi har ved flere anledninger både muntlig og skriftlig gjort bydrift oppmerksom på den uheldige praksisen uten at dette har ført til noen form for bedring.

LES OGSÅ: Kjære Trondheim kommune bydrift og brøytemannskaper

Vi er selvfølgelig takknemlig for at snøen blir ryddet bort fra fortauene, men er det virkelig nødvendig å utføre denne jobben på en slik måte at det fører til skade på både fortau og omkringliggende områder. Det hadde det vært interessant å få tilbakemelding fra de ansvarlige i kommunen rundt dette problemet og gjerne da som tilsvar i ordet fritt. Er det slik at anbudsrundene i forbindelse med snøbrøyting også her velger de som utfører arbeidet på rimeligst og hurtigst tid, og som til slutt får jobben? I så fall vil dette i de fleste tilfeller erfaringsvis gå på bekostning av resultatet av den jobben som utføres.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe