Flere naboer på Thyolt ber utbyggerne av Ocean Space Center snu og skrinlegge byggingen.  Foto: Privat

Ocean Space Centre – Et nytt Dora på Tyholt!

En hel bydel reagerer sterkt over planene som er presentert de siste ukene for et gigantisk Ocean Space Centre på Tyholt. Det blir svært. Enormt svært. Mye større enn i dag. Byggene vil utgjøre et samlet volum på over én million kubikkmeter. Dette tilsvarer over 12 store fotballhaller for 11-lag og er over tre ganger så stort som dagens Marinteknisk Senter! Vegger som er 280 meter lange og fem ganger så høye som Berlinmuren med den likheten at det i praksis ikke har vinduer.

Prislappen er på 7,7 milliarder og vi kan bare spekulere i hvor store driftskostnadene vil bli. Alt dette uten at det fører til flere arbeidsplasser eller studentplasser. På toppen av det hele stiller viktige deler av fagmiljøet seg uforstående til behovet for de mest ruvende byggene.

LES OGSÅ: Slik vil Ocean Space Center ruve på Tyholt

Konsekvensene for nærmiljøet vil bli dramatiske. Syv års byggeperiode inkluderer tre år med støyende aktiviteter som sprenging, spunting og riving, rasering av lokal fauna, grøntarealer og akebakker med dertil negative konsekvenser for barn og unge. Barnehager må flyttes på ubestemt tid til ubestemt sted, og lagt i skyggen i flere måneder av året når de kommer tilbake, skoleveier trues, beboere mister utsikt og solforhold, lokalmiljø forringes og familier risikerer å måtte flytte fra hjemmene sine i lengre perioder. Listen bare fortsetter etter hvert om det som går opp for folk hva dette egentlig er.

Plandokumentene er etter vår mening fulle av feil og mangler, villedning og visuell manipulasjon med skisser som viser flere trær og grønne plener enn enorme fasader og faktiske dimensjoner. Noen av de groveste eksemplene er:

 • Det mangler utredning av det totale klimaavtrykket for prosjektet. Hvordan er det mulig på et prosjekt til over 7,7 milliarder i 2021? Og når det står klart i Finansdepartementets kvalitetssikring (KS1 fra 2017) som en av de kritiske suksessfaktorer for prosjektet at prosjektgjennomføringen av anleggene skal ha en overordnet grønn profil?
 • Konsekvensutredning for barn og unge er svært mangelfull, selv om dette er lovpålagt gjennom rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.
 • Statsbygg hevder at akebakken «Spruten» er bevart og faktisk forbedret. Denne virkelighetsforståelsen er stikk i strid med nærmiljøets oppfatning som er underskrevet av over 2000 personer i underskriftskampanjen «Bevar Spruten».
 • Statsbygg unnlater å fortelle at flere av oss får vegger som er opptil 20 meter høye og 60 meter brede rett utenfor stuevinduene våre. Dimensjonene må vi finne ut av selv – og når vi innser hvor stort det egentlig blir er det knapt til å fatte.

For mange av oss som bor her, bringer dette minner tilbake til 2009 da Berg skole ble foreslått nedlagt. Den gang var også kvaliteten i beslutningsunderlaget mangelfull, men fornuften seiret over prestisjen. Vi håper det også skjer denne gang, men vi frykter det verste.

Mer enn hundre merknader til Statsbyggs forslag har kommet inn til Trondheim kommune gjennom høringsprosessen. Disse har kommet fra naboer, barnehager, FAU, Statsforvalter, AtB og andre. «Dora på Tyholt» er noe som engasjerer langt utover de nærmeste naboene. Merknadene står i sterk kontrast med Statsbygg som sier de har hatt møter og god dialog med oss naboer i over ett år. Gjentatte merknader fra de første møtene er i svært liten grad hensyntatt, og tilliten til Statsbygg som regulerende part er svekket. Vi er oppriktig bekymret for at konsekvensbildet ikke er godt nok belyst for beslutningstakerne. Statsforvalterens merknader over et brev på fem sider har også langt på vei grepet tak i dette.

LES OGSÅ: I fjor høst bevilget Stortinget 40 millioner kroner til forprosjektet for OSC

Tidligere denne uken kunne vi lese i kronikken: «Havet kan ikke utforskes i et basseng på Tyholt» at et klart flertall av de vitenskapelige ekspertene på NTNU hadde uttalt seg til rektor og sagt at det ikke er bruk for disse enorme laboratoriene. Vi naboer har ikke grunnlag for å mene noe om behovet for et slikt anlegg, men det er åpenbart noe som skurrer her. For et så gigantisk byggeprosjekt med en kostnad som er anslått til å være nesten fire ganger så mye som Operahuset var tenkt å koste, kreves det en åpen debatt rundt behovet for alle de ulike del-elementene av det som til sammen skal utgjøre Ocean Space Centre. Både på lokalt og nasjonalt nivå. For å kunne treffe riktige beslutninger må grunnlaget være av topp kvalitet og godt dokumentert. Da er det avgjørende at alle konsekvenser også blir grundig belyst og inkludert i regnestykket.

Siden det nærmer seg påsketider har vi som naboer en klar beskjed til de ansvarlige for utviklingen av Ocean Space Centre. Flere av de gamle fjellvettregler burde fortsatt være høyst gyldige;

 • Meld fra hvor du skal – ikke prøv å villede omgivelsene med fine tegninger som ikke viser realiteten. Er dette virkelig fremtidsrettet og i tråd med den opprinnelige lovte visjonen?
 • Lytt til erfarne fjellfolk – Sintef og NTNU bør lytte til erfarne fagfolk i egne rekker, innenfor alle relevante fagfelt som angår havrommet. Kan havet virkelig utforskes fra et basseng på Tyholt?
 • Vis respekt for vær og værmelding – naboer og nærmiljø er viktige interessenter. Her ser det rett og slett ut til at man har avglemt nærmiljøet i iveren etter å bli verdensmester. Hvorfor må man plassere en diger betongkoloss på størrelsen av 12 fotballhaller midt i et etablert bo-område på Tyholt?
 • Og viktigst av alt; Vend i tide, det er ingen skam å snu! En feilaktig beslutning her vil ruve til «evig tid».

Det holder med dagens Dora. Vi trenger ikke et nytt «Dora på Tyholt».

Naboer i Tankvegen og Paul Fjermstads veg:

 • Marit Sjølie
 • Torbjørn Haagensen
 • Kjersti Kvendbø
 • Ole Magnus Holden
 • Tone Vanvikmyr
 • Aage Sliper Midling
 • Frank Kjelsli
 • Joralf Aurstad
 • Marit Melhuus
 • Vidar Figenschou
 • Lars Erik Hårberg
 • Nina Hårberg
 • Marthe Haugan
 • Pål Christensen

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe