Vi må få en mer balansert debatt med ulemper og fordeler med vindkraft, skriver debattanten.  Foto: Håvard Jensen

Vindkraft bidrar til å redde naturen og vår levestandard

Det er ulemper med vindkraft, den alvorligste er støyen som er omtrent som fra en vei. CO₂ er en drivhusgass som varmer kloden, som når vinduene lukkes sakte i en bil som står i solen. Innholdet av CO₂ i atmosfæren har steget med 48 prosent siden starten på vår utnyttelse av kull, olje og gass. Det er tre til fire millioner år siden konsentrasjonen av CO₂ var så høy som nå. 80 prosent av global energiforsyning kommer fra brenning av fossilt brensel.

LES OGSÅ: Tåkeprat om vindkraft i Stjørdal

Vi må redusere CO₂ i atmosfæren. Det blir en stor global dugnad hvor Norge har forpliktet seg å være med. Selv om 60 prosent av strømmen i Norge kommer fra CO₂-frie vann- og vindkraft, er CO₂-utslippet i Norge ca. syv tonn per innbygger. Dette er høyere enn fra EU og Kina. Vi har ikke oppnådd reduksjon av utslipp av klimagasser siden Kyoto-avtalen i 1990. I Sverige er de nesten halvert. Vår forpliktelse om å halvere utslippet fra 2021 til 2030 krever en stor omleggelse av vår klimapolitikk. Det forutsetter positive holdninger.

LES OGSÅ: Vern betyr vern. Dette kan vi ikke tillate

En typisk bensin- eller dieselbil slipper ut omtrent to tonn CO₂ i året. Om nesten alle tre millioner biler i Norge var elbiler, kan fremdeles all strøm de trenger for lading komme fra de seks vindparkene i Fosen Vind. For tiden er vindkraftutbyggingen i Norge det dobbelte av vannkraft. Nye behov for elektrisk energi er til elbiler og dieselkjøretøy samt de planlagte gigafabrikkene for bil- og fergebatterier, datasentre og elektrifisering av olje- og gassnæringen.

LES OGSÅ: Vindkraft i Stjørdal trenger ingen utredning

Om temperaturøkningen fortsetter vil det bli mer nedbør, villere vær, mer jordras, stengte veier og brudd på strømforsyningen. Havstigning øker i årene som kommer. Bebyggelse langs kysten står i fare på grunn av menneskeskapte klimaendringer. I de fleste debattinnleggene mot vindkraft i Adresseavisen står det ikke noe om hvorfor noen vil bygge vindkraft, det må jo være en grunn. Vi må få en mer balansert debatt med ulemper og fordeler.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook