Innleggsforfatteren svarer på et tidligere innlegg om fortetting i dette området på Byåsen.  Foto: Privat

Byfortetting igjen

Kommentar til Knut Selbergs innlegg 16. mars 2021. Arkitekt Selberg har rett i at Trondheim vokser og at det må skaffes et stort antall boliger i årene som kommer. Og fortetting er et vedtatt prinsipp. Men hvorfor fører fortetting i eksisterende småhusområder til så mange konflikter?

LES OGSÅ: Hvem bestemmer egentlig fortettingen i Trondheim?

Nå har vi fått utviklerne på naboeiendommen i ei stille boliggate øverst på Byåsen, hvor eksisterende ene- og tomannsboliger ble bygget på 50-, 60-, og 70-tallet. Utvikleren vil rive en liten enebolig midt i husrekka og erstatte den med fire frittliggende eneboliger. Tomta er på ca. 1100 m². De foreslåtte eneboligene skal bygges med tre boligetasjer.

HER kan du lese mer (ekstern lenke)

Vi har som naboer vært forberedt på endringer på nabotomta da den kom på salg. Vi så for oss en ny tomannsbolig med to boligetasjer i tråd med gjeldende reguleringsplan. I forhåndskonferansen gjorde byggesakskontoret utviklerne oppmerksom på gjeldende reguleringsplan, og at det framlagte prosjektet ville måtte medføre dispensasjoner – som Trondheim kommune har begrenset anledning til å innfri! Mon det?

Utviklerne kjører likevel planen videre med samme sterke utnyttelsesgrad, og vi som mottar nabovarselet blir provosert og fortvilet over svært foruroligende framtidsutsikter. Utviklerne søker om dispensasjoner fra alt som er nedfelt i gjeldende reguleringsplan, som altså hele strøket har etterlevd siden gata ble bebygget.

Hvis dette prosjektet blir vedtatt/akseptert i administrasjonen og av politikerne, så vil det skape presedens for strøket. Vi som naboer taper lys, luft og sol – og våre eiendommer mister verdi. Her blir det ikke en usjenert flekk igjen på vår tomt. Det oppleves svært negativt at ei tilfeldig tomt i et enhetlig boligområde skal kunne utnyttes så hensynsløst sterkt! Verken utviklerne eller deres arkitekter viser interesse eller evne (?) til å innpasse seg i strøket eller ta utgangspunkt i de fine kvalitetene som tomta har. Alt må sprenges bort!

Hvis gjeldende reguleringsplan er i strid med kommunens ønsker om framtidig utvikling av strøket, bør planmyndighetene sørge for at hele planen tas opp til vurdering slik at hele strøket (også utviklerne) blir klar over utviklingen som skal skje. Hvis strøket skal åpnes for flere boligetasjer, nye byggelinjer fra veg, total høyde på bebyggelsen og minimumskrav til egnede utearealer – så bør dette nedfelles i en ny reguleringsplan. Det ville gi oss som bor her retningslinjer for videre utvikling. Nå er vi prisgitt «cowboyene» – som bygger ut og gjør gode penger på de kvalitetene vi som naboer gir fra oss.

Presisering lagt til 22. mars: Bildet som brukes i dette debattinnlegget, hører til prosjektet som arkitekt Knut Selberg representerer. Det ene konkrete fortettingsprosjektet som debattant Gunnar Tørud trekker frem, er et annet prosjekt på Byåsen. Så selv om debattanten svarer på Selbergs innlegg, er det altså et annet prosjekt han bruker som eksempel.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe