Flere av dagens laboratorier er mellom 50 og 80 år gamle. Stadig vedlikehold og oppgraderinger vil i lengden ikke være økonomisk bærekraftig, skriver innleggsforfatterne.  Foto: SINTEF Ocean

Framtiden trenger nye laboratorier 

Odd Magnus Faltinsen med flere sår med et innlegg i Adresseavisen 17. mars tvil om nødvendigheten av å bygge Ocean Space Centre (OSC). Fagmiljøet på Tyholt har vært avgjørende i å utvikle teknologi og bygge kompetanse som har vært viktig for det norske oljeeventyret. Flere av innleggsforfatterne har selv spilt en viktig rolle for å utvikle det verdensledende fagmiljøet. Nå skal Norge ut på en ny seilas hvor verdiskapingen må være grønn og bærekraftig, og vi skal skape nye jobber med nye løsninger. Skal vi ivareta de stolte tradisjonene og den sterke posisjonen, er vi avhengig av at vi får et nytt OSC. Ellers vil vi snart bli akterutseilt.

LES OGSÅ: Slik vil Ocean Space Center ruve på Tyholt

Det sentrale argumentet fra Faltinsen & co. er at det ikke lenger er behov for store havbassenger. Dette er ikke et nytt argument. Så tidlig som på 60-tallet ble det hevdet at man hadde fått så gode dataprogrammer at det om få år ikke lenger ville være behov for skipsmodelltanken, som ennå står der og har vært i flittig bruk i alle disse årene. Ordrebøkene er fremdeles fulle, og analyser konkluderer med gode markedsutsikter de neste årene. Det viser at næringslivet fortsatt har et stort behov for den forskningen og utdanningen som kan tilbys gjennom å teste ut ny teknologi i slike bassenger.

LES OGSÅ: Naboer kjemper for å bevare Spruten, som er den eneste akebakken i den delen av Trondheim

Forskning handler om å ta seg ut i ukjent farvann. Store og dyre havkonstruksjoner må testes under kontrollerte former. I dag kan man finne svar på mye med datasimuleringer, men for å få trygghet for at beregningene er riktige, er det viktig å få bekreftet datasimuleringer i faktiske bassengtester. Dette er spesielt viktig når det handler om nye typer konstruksjoner, som for eksempel havvindturbiner og dypvannsmerder. Det er nettopp slike konstruksjoner det vil forskes mye på i et framtidig OSC.

LES OGSÅ: I fjor høst bevilget Stortinget 40 millioner kroner til forprosjektet for OSC

Dette er løsninger som kan sikre Norge viktig verdiskaping i en framtid hvor vi ikke lenger kan basere oss på de samme inntektene fra oljenæringen som i dag. Det er nettopp denne verdiskapingen OSC skal bidra til, blant annet gjennom å kombinere topp moderne fysiske laboratorier med digitale verktøy. I tillegg til det nye anlegget på Tyholt, vil Fjordlab med installasjonene utenfor Trondheim, Hitra og Ålesund være en viktig del av OSC. Her kan innovasjonene testes under reelle driftsforhold.

Laboratoriene har vært en nøkkel for at NTNU i dag er rangert som verdens nest beste universitet på maritim forskning. Nå må hele forskningsinfrastrukturen fornyes. Flere av dagens laboratorier er mellom 50 og 80 år gamle. Stadig vedlikehold og oppgraderinger vil i lengden ikke være økonomisk bærekraftig. Skal Norge fortsette å finne nye løsninger i havet og utdanne de beste maritime hodene må vi ha en forskningsinfrastruktur i verdensklasse. Derfor har regjeringen konkludert med at det nye OSC er samfunnsøkonomisk lønnsomt å realisere.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe