Bussjåfør Morten Waclawczyk har tidligere skrevet innlegg om hvordan det er å være bussjåfør.  Foto: Terje Svaan

Gratulerer med bussjåførenes dag

I dag gratulerer vi bussjåførene med dagen. Men gratulasjonen vil være forgjeves dersom vi ikke setter sjåførenes problemstillinger og utfordringer i arbeidshverdagen på dagsorden. Da Norge stengte ned 12. mars 2020 bekreftet det nok en gang hvor viktig bussjåførene og kollektivtrafikken er. Ikke minst bekreftet det hvor avgjørende det er å ha et velfungerende kollektivtilbud som sørger for at flere samfunnskritiske yrker kommer seg på jobb.

LES OGSÅ: En bussjåfør er en mann med godt humør og sterk psyke

NHO Transport uttalte høsten 2020 at det er behov for over tusen nye bussjåfører hvert år i årene fremover. Men hva skal til for å nå behovet, når det bak den viktige samfunnsinnsatsen lusker flere utfordringer og et anbudsregime som er et så grunnleggende problem i bussbransjen.

Bak bussjåførenes blide ytre gjemmer det seg ofte et stresset indre. For lite tid til sikkerhetssjekken eller en kranglete parkeringsbrems gjør at altfor mange bussjåfører sitter med hjertet i halsen når de endelig kommer seg ut på veien. Til tross for beinhard innhenting av forsinkelsene er likevel antall timer overtid per bussjåfør skyhøy på slutten av året. Et anbud innebærer at det selskapet som utfører arbeidet til lavest mulig pris vinner kontrakten. Dette har medført at bussjåførene siden 2007 ikke har fått følge lønnsutviklingen ellers i samfunnet.

LES OGSÅ: Hvor skal bussjåførene gå på do

Anbudsregimet legger et vanvittig stort press på den enkelte sjåfør. Anbudene er splittet opp på en slik måte at det også er vanskelig å få til hele bussjåførstillinger, for når ikke driften kan samkjøres må mange jobbe deltid. Ubekvemme arbeidstider som delt dagsverk, usikkerhet knyttet til anbudet, deltid og lave lønninger bidrar ikke til den nødvendige rekrutteringen NHO snakker om, snarere tvert imot.

En gjennomgang Samfunnsøkonomisk Analyse gjorde for Fagforbundet i 2018, viste at Ruter (Oslo og Akershus) alene hadde en kostnad på omtrent 18 millioner kroner i året for å administrere anbud og kontraktsoppfølging. Med et forsiktig anslag gir dette en årlig merkostnad på 230 millioner kroner på landsbasis. Man trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne at dette er lite kostnadseffektivt og dårlig samfunnsøkonomi.

Drift i egenregi er lurt, lønnsomt og styringseffektivt, mens konkurransen mellom de private aktørene fører til reduksjon i kvalitet, mindre tjenesteutvikling og bærekraft for å opprettholde eller øke overskuddet. I offentlig regi hadde passasjerene fått et bedre busstilbud og bussjåførene en tryggere og mer forutsigbar arbeidshverdag, samtidig som pengene hadde gått tilbake til kollektivtilbudet.

LES OGSÅ: Svaksynte raser, beboere protesterer og en pensjonist ønsker seg setebelte – AtB svarer på alt

Kjære, stolte bussjåfører! Fagforbundet ser den viktige jobben dere gjør hver eneste dag, og vi er sikre på at rekrutteringen til yrket vil øke betraktelig den dagen kompetanse, utvikling og gode lønns og arbeidsvilkår settes foran anbudsregimets evige kostnadsjag!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe