Fortettingen i hensynsone nederst til høyre var ok i 2005. Er fortettingen i den røde sirkelen ok i 2021? Det omfatter 3 frittstående trehus med saltak der to bygg er i 2 etasjer og ett i 3 etasjer. 

Fortetting: Byen må vokse, også innover

Debatten om fortetting er alltid vanskelig og preges av naboer som utsettes for dette. Noen ganger har naboer rett, prosjektet er for stort og for dominerende. Atter andre ganger er det bare «not in my back yard», ikke hos meg, ofte - ikke alltid med sterke adjektiver.

LES OGSÅ: Hvem bestemmer egentlig fortettingen i Trondheim?

Planlegging er vanskelig uansett hva du gjør, så er det feil for noe eller noen – alltid, pest eller kolera. Arkitekter tegner og foreslår, administrasjonen vurderer forslag og politikere beslutter. Politisk ledelse skal balansere interessekonflikten mot samfunnsnytten. Det å fortette, kontra egennytten til berørte naboer, at intet skjer. Det politiske system sin oppgave er å definere balansepunktet mellom de ulike hensyn, fortetting eller ikke og eventuelt hvor mye.

HER kan du lese mer om denne saken (ekstern lenke)

Trondheim hadde 205 163 innbyggere pr. 1. januar 2020, og ligger an til å passere en kvart million innbyggere før 2050. Fortettingsstrategien sier at byen ikke skal vokse utover. Med nesten 50 000 flere innbyggere i 2050, noe som tilsvarer Ålesund eller Tønsberg sin størrelse i vekst, krever en reel fortettingspolitikk, uansett noe byvekst utover. Med ordet fortetting så ligger det implisitt at et fortettingsprosjekt alltid innebærer en økning av tettheten i forhold til før situasjonen, stort eller lite.

Veksten i biltrafikken utfordrer samfunnet og spesielt byene. På 40 år har antall innbyggere i Norge økt med ca. 30 prosent, antall personbiler med ca. 100 prosent og antall varebiler med ca. 600 prosent. Vi må redusere uønsket byspredning og med det økning av transport. Dette innebærer at vi må utnytte arealer bedre, utvikle byen mer kollektivvennlig – fortetting er midlet og da gjerne nær eksisterende kollektivtilbud. Det politiske system sin oppgave er alltid å avveie i alle fortettingssaker hva som er en god samfunnsutvikling kontra eventuelle uakseptable negative effekter hos naboer eller nabolag. Dette er en oppgave som alle politiske partier tar på alvor – men byen må vokse, også innover.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe