Skal vi gi kvinner i Trondheim like gode muligheter som menn til å reise tidseffektivt og økonomisk, krever det at vi planlegger byen og gatene våre også på kvinners premisser, skriver samferdselssjefen i Trondheim kommune.  Foto: HÅVARD JENSEN

Er kvinner i Trondheim feigere på sykkel enn menn?

Eller er kvinnelige syklister mindre villig til å ta risiko i trafikken? Svaret på det siste er et klart «ja». Like fullt kom det til dels sterke reaksjoner da jeg sa i Adresseavisen (sak om ny sykkelveg i Fjordgata) at spesielt barn, unge, eldre og kvinner trenger brede nok sykkelanlegg for å bruke dem. Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth ironiserte over omsorgen for kvinnelige syklister på Facebook. Adressa fulgte muntert opp med lillelederen «Kvinner på sykkel» 15. mars.

Adresseavisen raljerte i lillelederen. Nå får de svar.   Foto: faksimile fra Adresseavisen 15. mars

LES OGSÅ: Fjerner 60 parkeringsplasser for det nye sykkeltilbudet i Midtbyen.

Temaet kan invitere til humor, og jeg skjønner at måten sitatet mitt var formulert på kan misforstås. Men det er faktisk på ramme alvor at vi planlegger nye sykkelprosjekt i Trondheim med tanke på kvinner. Historisk har de fleste by- og samferdselsplanleggerne i Norge vært menn, og vi har fått byer og tettsteder som er bygd på menns premisser i større grad enn på kvinners. Menn er mer risikovillige enn kvinner. Det viser blant annet ulykkesstatistikken. I en spørreundersøkelse i regi av Miljøpakken svarer flere menn enn kvinner at det er trygt å sykle.

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth ironiserte over omsorgen for kvinnelige syklister på Facebook, skriver debattanten.  Foto: faksimile fra Facebook

LES OGSÅ: Over 200 mill. skal brukes på sykkel de neste årene. Disse strekningene får mest

Transportøkonomisk institutt har vist til at mer tilrettelagt infrastruktur for sykling kan bidra til at spesielt flere kvinner sykler. Reisevaneundersøkelser viser at andelen kvinner som sykler i Trondheim økte da Miljøpakken begynte å bygge bedre anlegg. Men på mange viktige sykkelstrekninger i byen er folk fortsatt henvist til å bruke utrygge sykkelanlegg eller trafikkerte «bilveier». Og fremdeles sykler menn mer enn kvinner. Slik er det ikke i land med god sykkeltilrettelegging og sykkelkultur, som Danmark og Nederland. Der sykler kvinner mer enn menn.

LES OGSÅ: Får bare 10 millioner til sykkelekspressvei: – For lite til å starte opp

Da bystyret vedtok sykkelstrategien for Trondheim i 2014, var mål nummer én å få flere til å sykle – spesielt flere barn, ungdom og kvinner. Når vi planlegger sykkelprosjekt i Trondheim, tar vi dette vedtaket på alvor. Byen bør være like godt tilrettelagt for kvinner og menn.

LES OGSÅ: Skal bygge gang- og sykkelvei for 20 millioner sør for Sandmoen

Trygg og effektiv ferdsel i trafikken er viktig for å ta lik del i samfunnslivet. Effektive reiser gir oss mer tid i hverdagen til å prestere bra på jobb, til å hjelpe barna med lekser, til å trene, eller følge med på samfunnsdebatten. Skal vi gi kvinner i Trondheim like gode muligheter som menn til å reise tidseffektivt og økonomisk, krever det at vi planlegger byen og gatene våre også på kvinners premisser. Med på kjøpet får vi dessuten tryggere anlegg for risikovillige menn.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe