Foto: Adresseavisen

Endelig en rusreform som ser enkeltmennesket bedre

  • Tommy Reinås, stortingskandidat MDG Nord-Trøndelag
  • Ask Ibsen Lindal, stortingskandidat MDG Sør-Trøndelag
  • Gjertrud Berg, fylkesleder MDG Trøndelag
  • Norunn Krokeide, fylkesleder Grønn Ungdom Trøndelag
  • Ola Lund Renolen, gruppeleder MDG Trondheim bystyre

MDG er svært tilfreds med at regjeringa har lagt fram et forslag til reform av norsk ruspolitikk, der det grunnleggende prinsippet er at mennesker med rusproblemer skal få hjelp og ikke straff.

Endelig har vi en rusreform som ser enkeltmennesket. Det er på høy tid at vi gjør radikale endringer med norsk ruspolitikk som i dag svikter de aller svakeste i samfunnet.

Reformen innebærer ingen legalisering, men fjerner straff for bruk og besittelse av illegale rusmidler. Dette er et klart brudd med den moralske panikken som, med Nils Christies ord, har gjort narkotika til «Den gode fiende», og utløst en politisk konkurranse om hvem som kan være strengest mot de som bruker andre rusmidler enn alkohol. Dagens ruspolitikk er i stor grad preget av historisk politikk og kultur, men evner ikke å ivareta målet om å begrense skader på folk og samfunn.

LES OGSÅ: Rusreformen vil ikke hjelpe de man ønsker å hjelpe

Det har vist seg at en slik politikk virker mot sin erklærte hensikt. Straff forsterker skadevirkningene av illegal rusbruk. Straffen vil, enten det dreier seg om bøter eller fengsel, uunngåelig forverre livssituasjonen for dem som rammes. Frykten for sanksjoner bidrar også til at rusbrukere unnlater å søke helsehjelp. Rusavhengige fortjener muligheten til å be om hjelp, uten å risikere å bli anmeldt.

Den moralske panikken er åpenbart levende når noen krever at folk som bruker andre rusmidler enn alkohol uten å utvikle problemer likevel skal straffes. De aller fleste som prøver hasj, eller andre stoffer fra narkotikalista, utvikler ingen avhengighet eller andre helseproblemer. Eventuelle reaksjoner fra politiet kan derimot skape problemer de ellers ikke ville fått. Kriminaliseringen har gitt mange enkeltmennesker dobbel straff , først gjennom bøter og fengsel, så straff gjennom stigmatisering og merkelapper fra venner, familie, kollegaer, naboer og storsamfunn.

LES OGSÅ: Straff skader – på tide med rusreform

Det er også verdt å merke seg hvem det er politiets oppmerksomhet retter seg mot. Som flere har påpekt er det i en by som Oslo ungdom fra østkanten som får reaksjonene, mens ungdom fra vestkanten slipper unna, til tross for det er de som har størst forbruk. Dagens ruspolitikk har med andre ord en klar sosial og rasistisk slagside.

Det er heller ikke slik at trusselen om straff er viktig for å holde forbruket nede. En lang rekke undersøkelser finner ingen sammenheng mellom forbruksnivå for illegale rusmidler og straffenivået. Land med strengere straffer enn Norge, kan ha høyere forbruk, og land med mildere reaksjoner kan ha langt lavere nivå for rusbruk. Dette er spørsmål som drøftes inngående i den NOU-en som ligger til grunn for forslaget fra regjeringa.

MDG ser på rusreformen som et viktig sosialpolitisk framskritt. Vi registrerer at det fortsatt er betydelig skepsis til reformen, men vi er overbevist om at realiteten når reformen settes ut i livet vil vise at denne skepsisen var ubegrunnet.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe