Mitt håp er at de staselige bygningene Nordenfjeldske kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum med dets innhold fortsetter å være der de befinner seg i dag, skriver debattanten.  Foto: Christine Schefte

Utvidelse av lokalene TKM og NKIM

Bygningene som hyrer henholdsvis Trondheim kunstmuseum (TKM) og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (NKIM) er blant Trondheims vakreste bygninger. De er en berikelse for byen. Og alle trondhjemmere vet hvor de ligger og om deres aktiviteter. Plassmangel, vedlikeholdsproblemer, bygningsmessige begrensninger for større prosjekter og ønske om utvidelse av plass for flere permanente utstillinger. Ja, oppgavene er mange og utfordrende for de fremtidige lokalene.

LES OGSÅ: Er ett museum bedre enn to?

Mitt håp er at de staselige bygningene med dets innhold fortsetter å være der de befinner seg i dag, og med et ønske om at følgende idé kan tas med i diskusjonen: Magasinene kan flyttes til andre adresser som innehar plass og nødvendigheter med tanke på temperatur, luftfuktighet mm. til for eksempel Dora. Dette frigjør plass. I tillegg kan det lages underjordiske rom som også kan utgjøre en underjordisk passasje mellom TKM og NKIM.

LES OGSÅ: Tre eksempler på elendige grønne valg

LES OGSÅ: Svarer Daniel Johansen: Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen

I lys av arkeologiske utfordringer må dette kunne løses. Var det ikke et problem å bygge det underjordiske parkeringsanlegget og det nye tilbygget med kjeller til Trøndelag Teater på Kalvskinnet/Leutenhaven, skulle det også være løsbart å bygge under jorda i Munkegt/Kongensgt. Ikke alt av nødvendigheter for et museum trengs på gateplan. Uansett ønsker jeg de aktuelle etater lykke til med å finne den beste løsningen.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe