Resnt vann er livsviktig. Årets Fastaksjon har derfor rent vann som hovedmål for innsamlingen.  Foto: Røde Kors

Fasteaksjonen: Sammen kan vi forandre

Rent vann er en forutsetning for å leve et trygt liv. For oss er rent vann selvsagt, men for mange i verden er det en fjern drøm. Å få tilgang til rent vann forandrer livet: Nok rent vann til alle, og vannbårne sykdommer som følger urent vann, er ikke lenger en trussel. For mange jenter betyr den nye vannposten i landsbyen at tid frigjøres til skolegang: Kunnskap og utdanning åpner en annen framtid. De siste tiårene har Kirkens Nødhjelp spesialisert seg på vann- og hygienearbeid, både i akutte nødhjelpssituasjoner og i langsiktig bistandsarbeid.

LES OGSÅ: Tid for solidaritet og rettferdighet

I et halvt århundre har norske menigheter strukket ut en hånd til mennesker i nød gjennom Fasteaksjonen. Akkurat nå gjør menigheter over hele Norge seg klare til å gjøre en forskjell. Til å Forandre. For andre. under Fasteaksjonen 21.–23. mars. De 40 000 bøssebærere med konfirmanter i spissen, som skulle gått fra dør til dør, går i år nye veier. I år blir Fasteaksjonen digital, og mange digitale innsamlingsbøsser åpnes snart. Fjorårets overgang til en digital fasteaksjon lærte oss at det finnes nye måter å vise omsorg på, når de vante ikke kan brukes.

LES OGSÅ: Lyset i natten

Dette året har satt oss på mange prøvelser, her hjemme og ute i verden. Vi har fått kjenne på savn, redsel og bekymring. Fremtiden virker så usikker, mange er ensomme, har mistet jobbene sine og savner fotfestet i det «vanlige» livet. Til tross for tap av fellesskapsopplevelser erkjenner vi at vi står i dette sammen. Vi er alle i samme båt. Det er kanskje en fattig trøst, men det knytter oss tettere sammen. Det er ikke lenger de andre. Nå er det oss. Et stort globalt oss. Vi kan gjøre en forskjell, og være med og forandre. For andre.

Behovene er større enn noen gang. Årets aksjon har fokus på Kirkens Nødhjelps vannarbeid. Aldri før har rent vann vært så viktig som i 2020. Da hele verden havnet i krise, var 60 år med erfaring, kunnskap og arbeid med vann utrolig viktig. På rekordtid kunne Kirkens Nødhjelp, sammen med lokale partnere, bygge håndvaskstasjoner, kjøre ut vannbiler og drive opplæring i hygiene for å forebygge covid-19. Kirkens Nødhjelp samarbeider med lokale religiøse ledere, på tvers av kirkesamfunn og religioner. De er til stede på grasrotnivå. Selv om landegrenser og samfunn blir stengt, kommer hjelpen frem.

Takket være tidligere innsamlede midler kunne Kirkens Nødhjelp snu seg raskt rundt og levere. I 2020 økte Kirkens Nødhjelp innsatsen i 22 land som et resultat av covid-19 og restriksjonene som har fulgt med pandemien. Dette er vi stolte av å være ryggraden i, som kirker i Norge.

Dessverre står vi overfor mange utfordringer i 2021 også. I tillegg til covid-19 står mange sårbare land i flere kriser. Sult, fattigdom, vannmangel, klimaendringer som flom og tørke, krig, konflikt og sykdom kommer i tillegg til viruset. Nøden kjenner ingen grenser. Det gjør heller ikke ansvaret for våre medmennesker, uansett hvor de bor, hva de tror på og hvilken hudfarge de har. Ansvaret er forankret i nestekjærlighetstanken og vissheten om at alle mennesker i hele Guds verden har samme verdi – de er alle våre medmennesker.

Ungdommene i Nidaros og resten av landet har opplevd mange begrensninger: Mye av det som hører til et vanlige ungdomsliv, har vært utelukket. Det er beundringsverdig at våre konfirmanter hjelper andre unge, og gjennom det viser nestekjærlighet og solidaritet når de også har det tøft selv. Gjennom deltakelsen i fasteaksjonen er de med på å spre håp og lys. En global pandemi krever global solidaritet og handlekraft. Sammen kan vi forandre. For andre.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook