Tungtrafikken går rett forbi Utleirahallen som brukes av flere skoler, lag og organisasjoner. Nå er beboere fornøyde med at kommunen skrinlegger planene om massedeponi.  Foto: Morten Antonsen

Takk til de folkevalgte som lyttet til folket!

I fire år har vi kjempet imot etablering av et massedeponi på Øvre Bratsberg. Fornuftige politikere tok det riktige valget og stemte imot byplanleggernes forslag om å etablere næring i en bygd med dårlig infrastruktur og trafikkfarlig transportstrekning. Byplanleggerne har knapt enset våre merknader og innspill.

Vår bydel; Nardo-Risvollan-Bjørkmyr har stått på sammen med oss og kommunisert klart og tydelig til politikerne at metningspunktet i forhold til belastninger, er passert for lengst. Vi takker alle engasjerte innbyggere, lag og foreninger som har signert oppropet «Nei til massedeponi», som har sendt inn merknader og e-post til både byplankontoret og politikere, som har tatt telefoner og uttrykt sin motstand.

LES OGSÅ: Beboerne blir hørt – men fortsatt sterke fronter

Hadde ikke innbyggerne selv engasjert seg, hadde det blitt en helt annen ende på visa. Dette viser hvor viktig det er at folket selv tar tak i saker som engasjerer og berører ens liv og nærmiljø, og at politikerne samtidig lytter til oss.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook