Store planer for nytt marinteknologisk senter i Trondeim, Ocean Space Centre. Prosjektledert.h. Atle Minsaas viser fylkesordfører Tore Sandvik bilder av den landbaserte delen av senteret. Naboer er ikke like begeistret.  Foto: Glen Musk

Høringsinnspill for naboer - Ocean Space Centre

Trondheim har svært få gjenværende grønne lunger, og de som fortsatt består, er under konstant trussel fra utbygging og nedbygging. Grøntareal per innbygger er lavt i forhold til sammenlignbare byer i Norge. Den foreslåtte utbyggingen av Ocean Space Centre vil, hvis godkjent, bidra ytterligere til dette. Allerede i dag har alle som vokser opp i eller lever i nærheten av Tyholt-området liten mulighet til å oppleve natur i nærmiljøet.

LES OGSÅ: Ble sjokkert da de fikk brev fra kommunen: Nå frykter naboene for eiendommene sine

Friområdet «Spruten» mellom kong Øysteins veg og NTNU/Sintefs laboratorier på Tyholt er et av svært få grønne områder som fortsatt finnes. Det er uakseptabelt at man vurderer å ødelegge området. Det er uakseptabelt at man vil felle gjenværende skog ved Spruten for å gi plass til anleggsrigg. Det er også uakseptabelt at man vil endre områdets særpreg, ved å legge om gangvei til å gå gjennom det som i dag er byens beste akebakke. Det er uakseptabelt at man i det hele tatt vurderer å bruke området for akebakken som riggområde, om det så måtte være «midlertidig». 6–7 år er lenge for et oppvoksende barn som har lyst til å ake.

Enhver utbygging må ta hensyn til lokalbefolkningens behov for friområder i nærmiljøet, også i anleggsperioden. Spesielt i en anleggsperiode som allerede på prosjekteringsstadiet forespeiles å bli så lang som det er snakk om her. Hele området er i dag en grønn lunge hvor det først og fremst finnes plass, rom til fri utfoldelse. Forslaget som ble presentert på informasjonsmøtet 3. mars, fjerner for all fremtid disse kvalitetene.

LES OGSÅ: 40 millioner til nytt forskningssenter på Tyholt

I dokumentasjonen fra Statsbygg som ble presentert på informasjonsmøtet 3. mars, kan man lese om støyreduksjon ved riggplassering at: «Hensynet til boligene, hvor folk bor, vektes høyere enn bruken av Spruten. Dette fordi man kan finne andre grøntområder i nærheten, og akebakken holdes åpen, mens man oppholder seg betydelig mye mer i boligen.»

Der er fornuftig at man nå plutselig vil ta hensyn til de som bor i nærheten av anleggsområdet. Det at byggingen av dette enorme anlegget blir støyende, kommer ikke overraskende på noen. Men det at man vil begrense støy i anleggsperioden, må ikke brukes som et argument for å ødelegge akebakken og skogholtet i tillegg. Det er heller et argument for ikke å bygge dette såkalte Space Centre, hvor det nå foreslås overhodet.

LES OGSÅ: - Ocean Space er den viktigste investeringen for kunnskap om havet

Dersom man ikke klarer å overholde krav til støy, støv og trygg ferdsel for naboer uten å permanent ødelegge hele området, så betyr det at det er prosjektet det er noe galt med. Selv om Ocean Space Centre lover gull og grønne skoger, og presenterer seg som «løftet som Norge trenger for å gripe mulighetene i havrommet», som det står å lese på deres hjemmesider, så er det ikke gitt at romfartssenter bør ligge i boligstrøk.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe