Barnehagedagen markederes med tema om natur og miljø.  Foto: Richard Sagen

 Barnehagedagen: «Små steg for kloden»

9. mars markeres den tradisjonelle Barnehagedagen over hele landet. Tema i år er barnehagens arbeid med natur og miljø, under slagordet: «Små steg for kloden». Fagforbundet er opptatt av å synliggjøre barnehagens viktig arbeid og mandat, og ved at barnehager over hele landet markerer Barnehagedagen, håper vi kan øke kunnskapen om dette.

LES OGSÅ: Barnehagen må stenge 1. mars

Selv om barnehage er et frivillig tilbud, regnes det som en del av utdanningssystemet. Fagforbundet er opptatt av god kvalitet i barnehagen slik at barna skal få en god start og gode muligheter til å klare seg videre i livet. Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.

I barnehagen kan barna få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen. Arbeid med natur, miljø og teknologi bidrar til å utvikle respekt og en begynnende forståelse for hvordan vi tar vare på naturen. Fagforbundet Trøndelag ønsker alle barnehager en flott barnehagedag!

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook