Vi vil ha en egen pott på statsbudsjettet til lokale tiltak for å redusere deltidsandelen. På denne måten kan byer som Trondheim og Stjørdal få et reelt økonomisk handlingsrom til å gi alle ansatte i kommunen mulighet til å jobbe heltid, skriver de to debattantene.   Foto: Kim Nygård

Heltid er oppskriften på suksess i likestillingskampen

Den 8. mars i fjor kunne vi samles til små og store arrangementer over hele landet. I år blir markeringen av den internasjonale kvinnedagen en helt annen. Dessverre er dagen minst like viktig å markere i år som tidligere år.

Om noe så har det siste året fremhevet og forsterket de strukturelle forskjellene mellom kjønnene i Norge, både i arbeidslivet og i familielivet. Kvinner rapporterer å bruke mer tid på oppgaver de opplever å gjøre mest av fra før i hjemmet – stell og aktivisering av barn, matlaging og husarbeid. Samtidig har kvinner vært mer utsatt for permitteringer enn menn. På denne måten lever de innarbeidede forskjellene mellom mann og kvinne videre, hvor kvinner jobber deltid og får mer ansvar på hjemmebane, mens menn jobber mer for å få økonomien til å gå rundt.

Disse strukturelle forskjellene bekreftes også av statistikken. Kvinner tjener kun 87,6 prosent av menns lønn (SSB, 2020). Deltidsarbeid er langt vanligere hos kvinner enn menn, og lønnsnivået er generelt lavere for deltidsstillinger. I tillegg jobber hele 34,9 prosent av sysselsatte kvinner i Norge deltid.

SE DEBATTEN: Ståle Gjersvold, Aurora Koteng og Berit Rian i debatt om kvinnelige toppledere: Jeg blir oppgitt, frustrert og utålmodig!

De typiske kvinnedominerte yrkene som helsearbeidere, renholdere og lærere har stått i frontlinjen i bekjempelsen av koronaviruset, i svært krevende og belastende arbeid. De har fått velfortjent skryt og applaus gjennom pandemien, men dessverre utløste ikke applausen verken noen nevneverdig lønnsøkning eller satsning på flere heltidsstillinger blant disse yrkene. Sykepleierforbundet melder at de til tross for økende etterspørsel etter helsearbeidere gjennom pandemien, fortsatt opplever at svært få som er utsatt for ufrivillig deltid får tilbud om mer arbeid.

Vi vet at vi i årene som kommer vil ha et stort behov for både flere sykepleiere, helsefagarbeidere og lærere, samtidig som rekrutteringen til disse yrkene blir stadig mer utfordrende. Hele faste stillinger, ei lønn å leve av, og mulighet til utvikling på arbeidsplassen i de kommunale helsetjeneste vil føre til at flere søker seg til helsefaglig utdanning, også flere menn. En satsning på disse områdene vil også være en viktig satsning på likestillingen.

Arbeiderpartiet vil styrke fortrinnsretten til økt stilling og styrke retten til heltid i lovverket, ved at arbeidsgiver må bevise at det er behov for deltidsstilling. Vi vil også ha en egen pott på statsbudsjettet til lokale tiltak for å redusere deltidsandelen. På denne måten kan byer som Trondheim og Stjørdal få et reelt økonomisk handlingsrom til å gi alle ansatte i kommunen mulighet til å jobbe heltid.

Det er ingen tvil om at stortingsvalget 2021 blir et veivalg når det kommer til likestillingsspørsmål. For er det noe det siste året har vist oss, så er det at likestilling ikke kommer av seg selv. For å få et likestilt samfunn kreves det at vi jobber systematisk med likestilling på alle samfunnsområder. La oss begynne med å ta ufrivillig deltid ved rota, og gjøre hele, faste stillinger til hovedregelen i arbeidslivet!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!