Jeg mener fortsatt at en gondolbane mellom Byåsen og Gløshaugen, med stasjon på et av sykehusbyggene, vil være et godt bidrag til kollektivtransporten, skriver Jan B. Vindheim i dette innlegget.  Foto: Privat

Gondol fra Byåsen: Moro at saken har modnet

Undertegnede la i 2003, som bystyrerepresentant for De Grønne, fram et forslag om å bygge gondolbane fra Byåsen til Gløshaugen, et forslag få tok seriøst den gangen. 18 år seinere har saka åpenbart modnet, og det er moro å se den debatten som er utløst av forslaget om gondolbane til Våttakammen. Akkurat det forslaget er ikke godt. Som flere har påpekt, vil det medføre uakseptable inngrep i Bymarka. Forslaget fra samferdselsdirektør Solem om å bruke gondolbane som kollektivtransport, er etter min vurdering langt mer fruktbart, selv om også hans forslag forutsetter uakseptable inngrep i Bymarka.

LES OGSÅ: Gondolbane gir meg mental psoriasis

Flere andre gondol-systemer som supplement til dagens kollektivtransport har blitt lansert. En svevende gondolbane har jo blant annet den fordelen at den krever små inngrep på bakkeplan, og derfor kan synes lett å innpasse i et trangt og sårbart bymiljø. Imidlertid vil en gondolbane være et betydelig visuelt inngrep. Den blir godt synlig, noe som allerede i 2003 var et argument mot MdGs gondolplaner.

Midtnorsk debatt: Veldig dårlig idé til helt riktig tid

I Trondheim har vi ikke villet redusere Nidarosdomens viktige rolle som dominerende element i bybildet, og vi har derfor utelukket bygging av høyhus innenfor elveslyngen. En gondolbane vil jo nødvendigvis måtte passere over hustakene, og innebære et brudd med den overordnede vurderingen. Det bør derfor være uaktuelt å diskutere gondoler over Midtbyen, noe som også gjør gondoler til Brattøra uaktuelt. En gondolbane mellom Nyhavna og Ladehammeren vil derimot ikke utfordre byens horisont på samme måte, og kan være et moment i diskusjonen om framtida til skoleanlegget der oppe.

Midtnorsk debatt: Aprilsnarr i februar?

Jeg mener fortsatt at en gondolbane mellom Byåsen og Gløshaugen, med stasjon på et av sykehusbyggene, vil være et godt bidrag til kollektivtransporten, men la oss ikke begrense debatten til det. Her er fortsatt mange uutforskede muligheter.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook