Norge må dempe spenningsnivået mellom USA og Russland

Thomas Kothe-Næss skriver i Adresseavisen den 23. februar om viktigheten av politisk og diplomatisk dialog for å motvirke økt spenning mellom Norge og Russland i nordområdene. Dessverre tegner Kothe-Næss videre et skjevt og ensidig bilde av sikkerhetssituasjonen i nord, der Russlands økte militære aktivitet beskrives som truende og aggressiv, mens opptrappingen av amerikansk tilstedeværelse ansees som del av et trygt og nødvendig samarbeid. Sannheten er som vanlig mer nyansert.

LES OGSÅ: Vi må øve med våre allierte, selv om det øker spenningen

Tormod Heier, professor ved Forsvarets høgskole, skrev i høst rapporten «Norden som lavspenningsområde – hva kan Norge gjøre?» på oppdrag fra Norges fredsråd, Nei til atomvåpen og Norske leger mot atomvåpen. Heier gjør rede for hvordan en offensiv forsvarsstrategi fra norsk side, samt tettere samarbeid med USA, bidrar til å øke russisk beredskap. Ansvaret for spenningsøkingen hviler altså ikke alene på Russland, men er i høyeste grad en gjensidig affære.

I dette klimaet er muligheten for bruk av atomvåpen å regne som den største faren av alle. Kothe-Næss viser til faren fra Russlands atomraketter, men sannheten er at både Russland og USA investerer enorme pengebeløp i nye måter å true verden med atomødeleggelse. Mens Russland satser på hypersoniske våpen, utvikler USA løsninger basert på rakettforsvar og mobilitet.

LES OGSÅ: Amerikanske bombefly har landet i Ørland

Atomvåpen er et onde, uansett hvordan de utformes og hvilken side av kartet de står på. Økt spenning gir også økt fare for at atomvåpen kan bli brukt, enten på grunn av uhell, misforståelse eller planlagt handling. Konsekvensene vil bli katastrofale. Derfor er det viktigere enn noensinne at Norge aktivt bruker sin posisjon som NATO-medlem til å iverksette aktiviteter som bygger tillit mellom verdens to største atomvåpenstater.

Rapporten til Heier skisserer konkrete skritt man kan ta for å redusere spenningsnivået. I tillegg kan Norge trappe opp innsatsen for en atomvåpenfri verden, og signere FNs atomvåpenforbud.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!