Trafikken er kaotisk fordi lysreguleringen i Prinsens gt. ikke alltid er overholdt av sjåfører og fotgjengere. skriver innleggsforfatteren.  Foto: THERESE ALICE SANNE

Kaoset i Prinsens gate

Hvorfor er ikke risikovurderingen for holdeplassene i Prinsens bedre gjennomført? Risikoen er at det bare er et spørsmål om tid før en ulykke skjer. Det endrer vår oppfatning grunnleggende av i hvor stor grad kollektivtrafikken egentlig er miljøvennlig for fremtiden. Spesielt i rushtida passerer to metrobusser og minst én bydelsbuss samtidig innom der.

LES OGSÅ: Kraftig nedgang i biltrafikken

Trafikkbildet er kaotisk fordi lysreguleringen ikke alltid er overholdt av sjåfører og fotgjengere. (Plassen er mindre og gaten kortere til nærmeste kryss og fotgjengerfeltene på alle sider.) Veivalget er enkelt. Bånn gass rett frem, fotgjengere på tvers av og langsmed kjøreretningen skvetter til siden sammen med oppdemmet skittent veivann. Kjør på! Ingenting kan stoppe oss nå.

LES OGSÅ: Trafikktelling: Nærmere 1000 biler kjørte ulovlig i Olav Tryggvasons gate på sju timer

Det er lett å se kontrastene til ferietidene, og da bussavgangene ble redusert med nedstengningen i fjor. Når trafikken flyter roligere, får man tid til å sette seg ned, føle og tenke seg om for å forstå hvordan trafikkfarlige hendelser er en risiko. Etter de fjernet gjennomkjøring i Munkegt., er hele trafikkbildet forverret. Vi var vant til å spasere fra butikkene, skolene, kontorene og utestedene i nærheten, og å vente på neste buss.

LES OGSÅ: La oss kalle en spade for en spade: Bilene forpester ethvert bysentrum

Man stressgår et stykke lenger bort dit, og samtidig lager vi en stadig tettere luft og tyngre trafikk fordi mange kjører innom og stopper i en og samme gate omtrent hele tiden. Det kunne vært en mulighet å skille bussholdeplassene for metrobussene fra bydelsbussene, men det var kanskje ingen som trodde det var hensiktsmessig da ombyggingen skulle gjennomføres fra vedtak til konstruksjon. Selv er jeg av den oppfatning at metrobussene er oppfyllelsen av teknokratenes våte drøm.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe