SV vil bygge mer i høyden i Trondheim, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Privat

Boligutbygging til nye høyder i Trondheim

Årene går og vi blir flere folk, både i Trondheim og i resten av landet. Tall fra SSB viser at folketallet fra tredje kvartal i Trondheim kommune er på 207 015 innbyggere. I tillegg bor 96 prosent av innbyggerne i tettsted, det utgjør 414 personer per km². Samtidig står vi ovenfor en natur- og klimakrise. Matjord og flott natur har gått tapt som følge av økt press på grunn av utbygging. Noe som ikke akkurat er bærekraftig for samfunnet for framtiden. Vi må tenke nytt om boligutviklingen for Trondheim kommune. Vi må tenke på å utvikle ny boligbygging ved å bygge høyere etasjer enn det som er blitt bygget.

LES OGSÅ: Hugger ned planen om høyhus på Moholt

I en artikkel i Aftenposten den 5. februar står det at Oslo skal vokse til rekordhøyder med høyhus. I 2005 vedtok bystyret i Oslo at grensen for høyhusutbygging er på maks 42 meter, det tilsvarer 12–13 etasjer. Men dette vedtaket fra 2005 er gammeldags. Flere i bystyret i Oslo ønsker å satse på høyere utbygging enn på Plaza, som er 117 meter. Dette er et bærekraftig tiltak målt opp mot arealbruk per enhet. Tankegangen om å bygge ut med flere etasjer, er noe Trondheim også bør se på. Trondheim er en by i vekst, og da er det på tide å tenke nytt om boligutviklingen i byen. Det vil med årene bli behov for å bygge høyere og tettere slik at etterspørselen etter boliger imøtekommes.

LES OGSÅ: Debattinnlegg: – Naboene klager, men hva hjelper det?

I tillegg til å bygge ut flere leiligheter som er tilrettelagt for barnefamilier, for bærekraftig framtid, og det er viktig å bygge flere studentboliger. Kommunalbolig for de vanskeligstilte og nedsatte funksjonsevner må også utvikles for dem som står i boligkø. Det er mulig å bygge ut mer, samtidig må vi forholde oss til nullvekstmålet for biltrafikken. At det skal legges til rette for å kollektivtransport, sykling og gående. Ikke minst et levende sentrumsliv.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe