Psykiater Harald Reppesgård om Orkdal Oppvekst brukt 17.10.2000 side3 brukt 08.10.2003 side 3  Foto: Andre Thorup

Naiv barnetro på opprusning

I Nato-troe kretser er det en lovmessighet mellom opprustning og fred. All historisk erfaring viser at denne naive barnetroen på at vil du ha fred forbered deg på krig, er meningsløs og naiv. Alle som ruster opp for å få «fred» har endt i krig. Tomas Kothe-Næss er av den samme oppfatning i Adresseavisen den 24. februar. «Vi må øve selv om det øker spenningen», er hans svar til kritikerne mot øvelsene til de 200 amerikanerne, sammen med norske styrker, skal ha med bombeflyene, B1-B Lancer, på Ørlandet. At Fosen-halvøya utpeker seg som et utsøkt bombemål for russiske raketter bekymrer ikke.

LES OGSÅ: Vi er redde for at Trøndelag skal bli en slagmark

Han synes lite berørt av at folk på Ørlandet demonstrerer mot å bli en blink i målskiva og sier nok er nok. Kritikerne mot at Norge er Natos spydspiss og et oppmarsjområde mot Russland har ikke lukket øynene for russisk opprustning og militære øvelser i Nord-områdene, men vi mener økt spenning og vedvarende militær oppbygging i Midt- og Nord-Norge ikke tjener norske sikkerhetsinteresser. Hensikten med at norsk territorium utnyttes som en ren amerikansk angrepsbase er i hovedsak å fremme USAs snevre makt- og geopolitiske intensjoner i Barentshavet og i Russlands nordlige nærområder.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Jo da, Kothe-Næss unnlater ikke og minne oss på Russlands «aggresjon de har vist i Øst-Ukraina» for 7 år siden for å legitimere USA/Natos egen aggressive ekspansjon tett opp til Russlands grenser og militære forsvarsverker på Kola. Dette kortet trekkes fram i tide og utide som ikke har noe med Norges forhold til Russland å gjøre. B1-B flyene kan bære atombomber, liksom angrepsflyene F-35, rekker flere tusen km. inn i russisk territorium og kan utslette storbyene mens USAs storbyer kan leve i beste velbefinnende. Vi kan like det eller ikke men russiske mottiltak kan bli angrep som rettes mot hele Midt-Norge.

LES OGSÅ: Amerikanske bombefly skal operere fra Ørland

USA/Natos kyniske strategi er å kunne starte en krig mot en hovedfiende uten selv å bli rammet. Norge får baksmellen. Kothe-Næss er vel klar over dette forholdet og mener at «det er ikke betryggende å ha atomraketter rettet mot oss til enhver tid» og «derfor er det viktig å vise russerne at vi evner å forsvare oss dersom det blir nødvendig.» Et forsvar av Norge mot russiske atomraketter betyr at enten må vi ha et stående atomrakettforsvar fra Dovre og nordover, eller ruste ned og nedtone spenning vi står for i USAs tjeneste mot Russland. Vil vi det siste haster det å få satt i verk tillitsskapende tiltak i et gjensidig avspenningsarbeid.

De naive frasene som ikke en eneste russisk militærrekrutt tror på, at norsk forsvar bygger på «avskrekking og beroligelse» bør snarest strykes fra manuskriptene til utenriks- og forsvarsministeren. Det kan være nyttig å ta motstanderens tenkning og opplevelser på alvor når russiske medier melder at landets forsvarsledelse er svært bekymret over at de opplever utelukkende avskrekking og ingen beroligelse fra norsk side og ikke fnyse det bort som ren paranoia. All diplomatisk kontakt er fjernet som kunne sørge for en avtining av isen mellom oss. Det å etablere en troverdig sameksistens er i norsk forsvarsinteresse om enn ikke i USAs stormaktsinteresse.

Følg Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe