For å skape gode urbane miljøer, må vi regulere inn næringsarealene, og vi må regulere inn en variasjon i størrelsen på leiligheter, slik at mangfoldet blir holdt, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Morten Antonsen

Sovebokser eller urbane boliger?

Byutviklingen i Trondheim blir ofte en debatt om fortetning, bygging på dyrka mark, eller i Midtbyen, men hvordan vil at de bynære områdene i Trondheim skal være? Vi har fått en ny type boområder med 20 leiligheter på 40 til 50 kvadratmeter pr. dekar tomt, og i kommuneplanen kalles disse områdene bymessig bebyggelse. Dette er områder som Triangeltomta på Lilleby, Nyhavna Øvre, Solsiden Nord. Men det eneste bymessige med områdene er at folk skal bo tett. Familier som får barn flytter ut, beboerne er en blanding med mye ungdommer og noen få gamle, og en stor andel av leilighetene er utleide sekundærboliger.

LES OGSÅ: For sent å rette opp tabben Overvik?

For 100 år siden ble Lademoen bygd ut med små leiligheter og mye folk, men det ble investert i en park. Og den bymessige bebyggelsen ble markert med forretninger og næringsvirksomhet på gateplan ut mot Mellomveien, hvor det ble bygget flere jugendbygninger. Det var viktig for trivselen å ha enkel tilgang på viktige butikker, kafeer og skape sosiale møtepunkter. I de rene bolighusene nord for Mellomveien var det vanlig å heve 1. etasje over gateplan for å skape skjerming for beboerne.

Mangfold er viktig både i naturen og i byområder. Det betyr tilbud til barnefamilier, eldre og ungdom. Det betyr både parker og lekearealer. Det betyr kafeer, puber, små forretninger, frisører, apotek og bibliotek. Det er nærheten til disse tilbudene som danner grunnlaget for et urbant miljø, og som gjør det tiltrekkende. Hvis ikke disse tilbudene er til stede, blir de sovebyer eller sovebokser. Det er en stor fare for at det blir skapt framtidas slumområder.

LES OGSÅ: Flertall for byggenekt fram til mai

Kafeer, puber andre næringer kan ikke konkurrere med boliger i leie eller innkjøpspris. For å skape gode urbane miljøer, må vi regulere inn næringsarealene, og vi må regulere inn en variasjon i størrelsen på leiligheter, slik at mangfoldet blir holdt. Mange tusen mennesker vil i framtida bo nordøst i Trondheim. Med en ensidig utbygging av arbeidsplasser i sør rundt campusområdet, skaper dette en ubalanse mellom jobbtilbud og botilbud i byen. Det er derfor viktig at arbeidsplasser beholdes i Østbyen og på Nyhavna og Brattøra.

Fortsatt skal store områder i Lilleby-Leangen bygges ut, det samme skal områdene mellom nordvest for Jarleveien og Nyhavna. Utbyggere vil gjerne ha størst mulig fortjeneste, og med stigende eiendomspriser, så blir boliger investeringsobjekter og antallet sekundærboliger øker. Arealer til parker, sosiale møteplasser må sikres kommuneplanens arealdel, og senere i reguleringsplanene. Dette kan ikke overlates til utbyggere.

Følg Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe