Er ikke Grensen en hyggelig byenklave etablert i 1860, og som fortsatt har livets rette uten at NTNU skal - bokstavelig talt - trenge seg på? Spør Ole Wiig i dette innlegget.  Foto: Kim Nygaard

NTNU - en arrogant byutvikler?

Prosjektdirektør Merete Kvidal tilbakeviser Adresseavisens lederartikkel 22. februar at NTNU opptrer arrogant i campusutviklingen. Selv om de samme familier har holdt til i Grensen i generasjoner, og fortsatt gjør det, er de ikke blitt særlig hensyntatt i planleggingsarbeidet. Arroganse er et sterkt ord, men kanskje relevant i denne sammenhengen. Adresseavisen kunne gjerne også ha tilføyd at prosessen har vært dårlig fra starten, ikke minst arkitektkonkurransen for noen år siden med manglende helhetstankegang og uten politisk forankring.

LES OGSÅ LEDEREN: NTNU må ikke opptre arrogant

Prosjektdirektøren skriver videre at NTNU ønsker å samle de estetiske og skapende fag i Grensen og «ønsker enda mer ut av samarbeidet ved å komme tettere på hverandre». Er dette å oppfatte bokstavelig når de planlegger store, nye bygninger tett inntil slik at Grensen ender opp som en «bevaringsghetto»? Er ikke Grensen en hyggelig byenklave, etablert i 1860, og som fortsatt har livets rette uten at NTNU skal – bokstavelig talt – trenge seg på? Grensen sperrer ikke for utsikten, og kan derimot bli et verdifullt «pustehull» for studentene mellom de store universitetsbygningene på Gløshaugen og Midtbyen.

Og lenger nede i Høyskoleveien ligger Statsarkivet som NTNU nevner skal tas vare på, men hvor bygningen er planlagt innestengt av nybygg, slik at den blir tilnærmet usynlig. Hvorfor ikke bygge der det er mulig? Hvorfor pakke alt inn på tomter som allerede er for trange? Hvorfor ikke åpne blikket mot Kalvskinnet og Midtbyen, hvor det er tilgjengelige arealer? Her vil også NTNU bli solid forankret i landets eldste vitenskapelige institusjon; Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Det vil styrke både NTNU og byens attraktivitet at respekten for de historiske kvalitetene går hånd i hånd med viljen til å videreutvikle Trondheim som et attraktivt sentrum.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Det hjelper å protestere. NTNU beveger seg i riktig retning

Og hvorfor bare fokusere på egne arealbehov, bortsett fra litt NRK? Bør ikke universitetet også tilrettelegge for naturlige samarbeidspartnere, skape arenaer for gründervirksomhet og interaksjon med næringslivet? Dette er det ikke plass til i Høyskoleveien eller på Gløshaugen, men derimot på Kalvskinnet og i Midtbyen.

Fremtidens undervisning er ikke å sitte i vakuum, men å etablere kontakter, nettverk med mer. Midtbyen er allerede en kulturell arena, med teater og kinoer, kunst- og musikklokaler. Hvorfor ikke tilrettelegge for god akademisk integrering med den multi-funksjonelle Midtbyen? Når vil NTNU lære av vellykkede steder som Cambridge og Oxford, Harvard og Yale?

Følg Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe