Et enstemmig bystyre vedtok i fjor å legge statens boligverdi til grunn for eiendomsskatt for årene 2021 og 2022, skriver  Silje Naper Salomonsen (SV).  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Høyre stemte selv for ny beregningsmodell for eiendomsskatt

En innbygger spurte forrige uke hvem i bystyret som bestemte å øke eiendomsskatten, og hvordan har de klart dette kunststykket? Ingrid Skjøtskift (H) skriver i et innlegg at de rødgrønne har endret skattegrunnlaget og vedtatt å øke eiendomsskatten. Å skylde på andre blir for dumt, skriver hun, så la oss se hvem som har endret og foreslått hva. Et enstemmig bystyre vedtok i fjor å legge statens boligverdi til grunn for eiendomsskatt for årene 2021 og 2022. Det er samme verdi som brukes for å beregne formuesskatten. Grunnlaget for å beregne eiendomsskatt, kan derfor endres i skattemeldingen.

LES OGSÅ: Kommunal nyttårshilsen – eiendomsskatten øker med 61 prosent

Det rødgrønne flertallet vedtok at kommunens skatteinntekt i år skal være tilsvarende skatteinntekten i 2020. Da kunne vi, med et enstemmig vedtatt skattegrunnlag, øke bunnfradraget fra 300 000 til 550 000 kroner og senke skattesatsen fra 5 til 3,2 promille. Michael Momyr (H) uttaler til Adressa at dette er et økt skattetrykk på byens innbyggere som Høyre er helt imot. Ingrid Skjøtskift (H) skriver at Høyre har hvert år foreslått å stanse skatteøkningene og starte en nedtrapping.

Kommunens totale inntekt fra eiendomsskatt er det samme i år som i fjor, promillesatsen har gått ned og bunnfradraget opp, men på grunn av det nye skattegrunnlaget, som Høyre stemte for, har skattetrykket for den enkelte innbygger endret seg. En boligeier viser til at eiendomsskatten hans økte med 4 000 kroner, tilsvarende 58 prosent.

LES OGSÅ: Trondheim har økt eiendomsskatten min med 58 prosent

Med Høyres foreslåtte skattesats på 2,95 promille ville eiendomsskatten økt med ca. 3 200 kroner. Skatteinntekten på 760 millioner kroner går til å finansiere helt nødvendige tilbud til våre innbyggere. Selv ikke Høyre anstrenger seg nok til å unngå skattetrykket de er imot, og det ligger ingen videre nedtrapping de neste årene i Høyres budsjettforslag. Da blir det for dumt å skylde på andre.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook