På busser, trikker, restauranter og butikker er det satt opp sperrebånd for fysisk å få trønderne til å holde avstand.  Foto: Håvard Jensen

Vi må få en koronafri skoleskyss

Vi er videregående elever fra Thora Storm videregående skole som tar buss til og fra skolen hver dag. På bussturen kjenner vi på et sterkt ubehag, siden bussene er overfylte, det er ofte trengsel mellom passasjerene og det umulig å overholde enmeters-regelen.

LES OGSÅ: Endrer smittevernveileder: Elever kan sitte tettere på skolebussen

Vi synes det er uakseptabelt at AtB ikke overholder smittevernreglene på bussene og skaper en utrygg situasjon for oss skoleelever daglig. Vi gjør det vi kan på skolen, i fritiden og ellers i hverdagen for å passe på egen og andres helse. Med slike fulle busser risikerer vi å gjøre koronasituasjonen verre i Trondheim. Situasjonen er faktisk så ille at man må presse seg fram på både bussholdeplassen og på bussen, slik at mange vurderer heller å være hjemme enn å dra på skolen.

LES OGSÅ: Slik skal AtB hindre at passasjerene sitter eller står for tett på bussen

Å utebli fra skolen på grunn av overfylte busser som skaper engstelse, er ikke fraværsgrunn. Dermed er det ikke et reelt valg å bli hjemme. Vi forstår ikke hvorfor AtB ikke setter inn flere busser på de mest trafikkerte rutene i rushtiden, de som skal transportere elever til obligatoriske destinasjoner, når det settes opp flere avganger og ekstra kapasitet som skal frakte skigåere ut i marka.

LES OGSÅ: AtB setter opp ekstra busser for å få alle på skolen

Vi mener det er nødvendig at AtB tilrettelegger for en trygg og kontrollert transport av elever i den videregående skolen. Det burde vært innført smitteoppsporing på bussene, det burde vært plassert antibac-dispenser og det burde vært antallsbegrensninger på avgangene. Vi synes det er uakseptabelt at det ikke finnes et slikt system på busser, når det er krav om å følge regjeringens smitteverntiltak overalt ellers i samfunnet, både offentlig og privat.

Følg Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe