Vi vil gå fra en utdatert, moraliserende ruspolitikk, til en kunnskapsbasert behandling av rusavhengige, skriver Charlotte van der Eijk i Unge Venstre i dette innlegget.  Foto: Privat

På tide å stå sammen for rusavhengige

I mange år har vi drevet en ruspolitikk som har feilet. Istedenfor å hjelpe samfunnets mest sårbare mennesker, har vi kun fokusert på å straffe og stigmatisere dem. Dette er forkastelig. Vi må strekke ut hånden til de som trenger det mest – ikke sparke dem lenger ned i grøfta. I troen på at vi skal straffe rusavhengige fordi «det er deres egen feil», har vi mistet mange. Så altfor mange.

LES OGSÅ: Tør ditt barn be om hjelp?

Norge er i europatoppen på overdosedødsfall. I 2019 døde 275 mennesker av overdose i Norge. To hundre og syttifem. Det er 275 fedre, mødre, bestevenner og søsken som kunne vært reddet. Det er 275 mennesker som har levd i store lidelser, og møtt et system som kun har motarbeidet dem. I dag dør faktisk flere av overdose enn i trafikken. Hvert overdosedødsfall er ett overdosedødsfall for mye. Vi kan ikke fortsette slik.

Rusavhengighet er en sykdom, og derfor er det virkelig på tide at vi behandler det som en. Det er på tide at vi investerer i omsorg og humanitet, og gir dem som har slitt seg gjennom hverdagen som rusavhengige, et verdig liv. Vi skal nemlig ikke svikte de aller mest sårbare.

LES OGSÅ: Norge må ikke senke terskelen for narkotikabruk blant unge

Men heldigvis blir forslaget om rusreform lagt fram nå. Venstre har sikret et nødvendig skifte i ruspolitikken, hvor vi nå går fra straff til hjelp. Dette et av våre viktigste gjennomslag i regjeringen, og det vil redde mange liv fra overdosen. Vi vil gå fra en utdatert, moraliserende ruspolitikk, til en kunnskapsbasert behandling av rusavhengige. I dag har vi erfaring og kunnskap fra andre land som vi ikke hadde da dagens ruspolitikk ble lagt. Vi må nemlig legge kunnskapen som grunnstein i ruspolitikken – ikke gjemme den i skuffen.

Men takket være overstyrende politikere fra Sp, Frp og Ap, risikerer vår tids viktigste sosialpolitiske reform å bli kappet på Stortinget. De ønsker heller å møte rusavhengige med cella og bøter enn livreddende behandling. Dette er rett og slett uverdig. Det er våre aller svakeste som betaler prisen for politikernes formynderi, og altfor mange liv er allerede gått tapt. Jeg håper at vi alle kan stå sammen og sette kunnskapen foran egne moraliserende meninger. Hvis det er én eneste sak der vi trenger tverrpolitisk enighet, så er det denne.

LES OGSÅ POLITIETS KRONIKK: Bekymret etter rusutvalgets rapport

LES OGSÅ: Rusreformutvalgets rapport (ekstern lenke)

Vi står altså ved et veiskille i ruspolitikken: Stortinget kan enten velge dagens feilslåtte politikk, eller en ny og human linje basert på kunnskap og erfaringer. Jeg ber om at det blir det siste. For husk at denne rusreformen vil bety mye for mange. Og for noen vil den bety hele livet.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook