Eksport av kraft er helt nødvendig for ikke å sløse bort deler av den strømmen vi produsere, mener innleggsforfatteren.  Foto: PAUL KLEIVEN

Strømeksport og høye priser

Under denne tittelen har Andreas Skonhoft et innlegg i Adresseavisen. Her hevder han at netto eksport av strøm betyr mindre tilgjengelighet på det norske markedet. Dette er ikke riktig. De aller fleste år er Norge netto eksportør av strøm, fordi vi kan produsere mer enn vi trenger.

LES OGSÅ: Det høye strømforbruket skyldes ikke bare kulda

Om dette overskuddet ikke ble eksportert, ville enten magasinene renne over eller vannet renne utenom turbinene. Uten forbindelser til utlandet måtte vi utbygge vårt nasjonale system til å klare alle topper i etterspørsel, for eksempel i tørre år og ved uhell i eget system. I stedet kan vi nå importere når vi trenger ekstra strøm. Eksporten gir inntekter og renere strøm til Europa, samt at det gir oss sikkerhet i forsyningen. I januar i år var vi netto eksportør av 1.9 TWh, i februar så langt er vi nettoimportør av 0.02 TWh.

LES OGSÅ: Spår høye strømpriser i hele februar

For å oppnå fordelene, må vi være integrert i det europeiske strømmarkedet (begrenset av kapasitet i overføringene), noe som gir litt dyrere strøm. Alternativet med ekstra kapasitet som sjelden kan selges er neppe billigere.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!