Hvorfor har ikke storting og regjeringen en bredere sammensetning av utdanning, spør innleggsforfatteren. 

Kortinnlegg: Hvor ble det av ingeniørene på Stortinget?

Det er viktig med bredde i meningsytringer. På Stortinget bør flere stemmer bli hørt, også med bakgrunn fra andre land. Det er bra og gir perspektiv. Men hvor ble det av ingeniørene? Null på Stortinget og antagelig ingen i regjeringen, og nær null også i departementene.

I Kina er Xi sivilingeniør og sju av hans minister. Der bygger man landet. Hva gjøt vi? Jo, noen gjør det aller meste, de skaper bedrifter og bygger landets økonomiske fundament. Er de ikke viktige i politikken og interessante for publikum å ha denne kompetansen også? Synes det var greit å stille dette spørsmålet.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook