På bakgrunn av flere artikler i mediene, ønsker vi også å formidle at vi har full tillit til vår instituttleder. Vi er stolte over arbeidet vi gjør på KIT og vi finner det absurd å bli fanget i en rykteflom lokalt i Trondheim som vi opplever ikke reflekterer vår virkelighet, skriver de ti ansatte.   Foto: Joakim Slettebak Wangen

Internasjonal utelukker ikke det lokale

Av: Nabil Ahmed, Mari Bastashevski, Felix Gmelin, Jacob Jessen, Iana Mikhalina, Alexandra MurrayLeslie, David Rych, Mari Sanden, Martinus Suijkerbuijk, Joen Vedel, 10 av 13 vitenskapelig ansatte ved KIT, NTNU

Tirsdag 2. februar 2021 publiserte Adresseavisen artikkelen «Ledelsen lytter ikke til studentenes desperate ønske om å bli hørt» om NTNU Kunstakademiet (KIT). Det vises til at KIT bør i «større grad benytte seg av lokale og nasjonale lærere» men vi finner det merkelig at Adresseavisen unngår å nevne at alle vi ansatte ved KIT med unntak av én, bor og arbeider i Trondheim. Det gjør vel oss til lokale kunstnere? Eller er den betegnelsen forbeholdt kun dem som er født i Trondheim? Og hva med de mellom 10-20 kunstnerne i Trondheim som vi årlig involverer i utdanning og prosjekter, regnes heller ikke de som lokale kunstnere? Er det fordi noen av dem ikke har norsk som morsmål?

LES OGSÅ: Uten en snarlig løsning vil det ikke være mulig å gjenopprette et godt arbeidsmiljø

Vår kritikk er først og fremst rettet mot Adresseavisen, som vi mener bidrar til ytterligere polarisering. Så mener vi også at uttalelser gjengitt i Adresseavisen er med på å spre frykt for det fremmede. Kommentarer som Adresseavisen siterer som «dyktige, norske lærere» og «en idé om at det utenlandske er bedre enn det norske» opplever vi er en forvrenging av en faglig uenighet til en vinkling som kan tolkes dithen at vi ikke er norske nok.

Kunstakademiet er en del av et stort universitet med høye ambisjoner, hvor vi og våre kollegaer på NTNU er ansatt for våre kvalifikasjoner og kompetanse uavhengig av hvor vi er født, kjønn, etnisk tilhørighet eller religion. Slik må det være for et universitet som skal konkurrere på verdensbasis. Saken som Adresseavisen publiserte tirsdag 2. februar, er ikke bare skadelig for vårt arbeidsmiljø, men også for alle arbeidere og studenter som har flyttet til Trondheim og gjort denne byen til sitt nye hjem.

LES OGSÅ: – Vi har gjort unna noen konflikter. Nå handler det om å gå gjennom en håndfull til

Selv om vi har mange eksempler på godt samarbeid med det lokale kunstmiljøet i Trondheim, så opplever vi at det finnes krefter i det lokale miljøet som er negativt innstilt til den faglige utviklingen av akademiet. Vi mener at Adresseavisen feiler i å skille mellom argumenter som bunner i en faglig uenighet og personlige betraktninger om oss og våre studenter, som ikke reflekterer den situasjonen KIT er i nå og tar heller ikke hensyn til den helt ekstraordinære situasjonen vi er i på grunn av pandemien. Vi opplever det som urimelig både mot oss og intervjuobjektene at journalistene ikke prøver å kontekstualisere og oppdatere argumentene med de faktiske endringene KIT har gjennomgått over de siste fem årene.

På bakgrunn av flere artikler i mediene, ønsker vi også å formidle at vi har full tillit til vår instituttleder. Vi er stolte over arbeidet vi gjør på KIT og vi finner det absurd å bli fanget i en rykteflom lokalt i Trondheim som vi opplever ikke reflekterer vår virkelighet. Vi oppfordrer herved Adresseavisen til å faktasjekke og kontekstualisere utsagn om KIT, og at fremstillinger av KIT er balansert med flere sider av saken. Vi undrer oss over Adresseavisens redaksjonelle holdning til KIT som oppleves som uforholdsmessig kritisk, og vi oppfordrer sterkt til at avisen umiddelbart slutter å publisere artikler hvor «lokale, norske lærere» blir satt opp imot de andre. Det skaper grupperinger og polarisering i samfunnet vårt, og det antar vi at Adresseavisen som et sterkt talerør i byen ikke er interessert i å fremme.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!