Vi hadde ønsket at vi kunne tegnspråktolket all direkte kommunikasjon, men dette er også et spørsmål om kapasitet, svarer Harry Roger Tiller i Trondheim kommune om kritikken.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Trondheim kommune svarer: Tolking av koronainformasjon

Svar på leserinnlegg fra Trondheim Døveforening. I et leserinnlegg på Midtnorsk debatt skriver Signe Sæther Bekkvik, nestleder i Trondheim Døveforening, at «koronasituasjonen i kommunen viser et klassisk eksempel på at all informasjon som skjer i krise og akutte situasjoner ikke blir tolket på tegnspråk og tekstet på pressekonferanser».

Trondheim kommune tar på ytterste alvor vår forpliktelse til å gjøre all vår informasjon tilgjengelig for alle, både fra de politiske møtene, fra pressekonferanser og ellers i vårt kommunikasjonsarbeid. Derfor bruker vi betydelige ressurser på å tolke alle bystyremøtene for døve, tegnspråklige og hørselshemmede, på å oversette viktig skriftlig informasjon til andre språk enn norsk og til å tekste videoer som produseres av kommunen. Trondheim kommune har ingen egen tolketjeneste, men kjøper tjenester gjennom Nav. Disse tolkene gjør en fenomenal jobb og strekker seg langt i en hektisk tid for å imøtekomme kommunens ønsker og behov for tolking, både til tegnspråk og andre språk enn norsk på skriftlig materiale.

LES OGSÅ: Ennå blir ikke alle døve verdsatt for den de er

Vi står midt oppe i en pandemi og i en tid med masse informasjon som skal publiseres, stadig behov for ny informasjon og til tider behov for hurtig kommunikasjon. Det er derfor ikke alltid praktisk mulig å få tegnspråktolket alt vi ønsker. Dette ut fra rene kapasitetshensyn for dem som leverer slike tjenester til oss, i tillegg til sine daglige gjøremål hos sin faste arbeidsgiver. I slike tilfeller sørger vi for at relevant informasjon blir gjort skriftlig tilgjengelig på kommunens nettsider så fort det lar seg gjøre. Disse nettsidene er universelt utformet, slik at det er mulig å få skriftlig informasjon lest opp for dem som har behov for det.

Vi hadde ønsket at vi kunne tegnspråktolket all direkte kommunikasjon, men dette er også et spørsmål om kapasitet. Jeg vil legge til at det ikke er slik at Trondheim kommune ikke tegnspråktolker pressekonferanser, slik de som leser det nevnte debattinnlegget kan få inntrykk av. Både vår pressekonferanse før jul 2020 og på vår siste pressekonferanse som vi gjennomførte i januar i år, var tegnspråktolket ved hjelp av våre dyktige samarbeidspartnere i Nav. Dette er selvsagt en praksis vi kommer til å følge videre, så langt det lar seg gjennomføre.

LES OGSÅ: Koronasituasjonen for hørselshemmede og tegnspråkbrukere

Trondheim kommune jobber hele tiden for å bli bedre, også på dette området. Vi setter pris på at Trondheim Døveforening utfordrer oss på dette, og at vi på den måten kan få redegjort både for hva vi har gjort, og hva vi ønsker å gjøre i tiden som kommer.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook