Økt krafteksport forsterker prisøkning på strøm til forbrukerne i Norge, skriver Anders Skonhoft, professor NTNU.  Foto: Morten Antonsen

Strømeksport og høye priser

De siste par ukene har strømprisen gått til himmels. Mandag 1. februar ble prisen femdoblet i Trøndelag. Dette skjedde i løpet av noen få timer fra midnatt til morgenen. Kaldt vær, ingen vind og kapasiteten i strømnettet er forklaringen som har blitt gitt i Adresseavisen, som i andre aviser og NRK.

LES OGSÅ: Det høye strømforbruket skyldes ikke bare kulda

Kaldt vær er den viktigste faktoren. Den siste måneden har det kun vært én dag med plussgrader i Trondheim. Men det er også noe annet som innvirker på strømprisene. Det handler om eksport av strøm fra Norge til utlandet. Også i kuldeperioden har eksporten ikke vært ubetydelig, og den siste måneden var nettoeksporten om lag 1,5 TWh. Til sammenlikning ligger årsproduksjonen av strøm i Norge på om lag 140 TWh. Hovedbildet er at det har vært eksport om dagen, mens det har vært import om natten. Men eksporten har vært langt høyere enn importen, slik at det har vært nettoeksport.

Nettoeksport betyr mindre strøm tilgjengelig på det norske markedet. Dette har nokså sikkert forsterket effekten av det kalde været som har drevet strømetterspørselen opp. Høyere etterspørsel og redusert innenlandsk tilbud betyr høyere pris. Nettsiden til Statnett gir alle detaljer om eksport og import.

LES OGSÅ: Spår høye strømpriser i hele februar

På nettsiden til Statnett hevdes det også at eksport og import av strøm til Norge gir en samfunnsøkonomisk gevinst for Norge. Dette er ikke riktig. Det som er riktig, er at strømkabler til utlandet generelt betyr høyere strømpriser i Norge fordi prisene ute er høyere enn hjemme. Mekanismen er at høyere priser ute gir nettoeksport, og dermed mindre strøm tilgjengelig på det norske markedet. Dette gir økt profitt for de norske kraftprodusentene, men økte kostnader for strømkundene (bedrifter og husholdninger).

En ny stor utenlandkabel ble satt i drift i fjor, og interesseorganisasjonen EnergiNorge og kraftprodusentene, inkludert Trønderenergi, ivrer for flere utenlandskabler. Grunnen er ønsket om mer eksport og enda høyere strømpriser her hjemme. Håpet er også at økonomisk sett håpløse vindkraftprosjekter, som Storheia utbyggingen på Fosen, da kan bli bedriftsøkonomisk lønnsomme.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook