Vi ønsker oss rammene til å komme innbyggerne raskt i møte, med kvalifisert helsehjelp som er tilpasset den enkeltes behov, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Privat

En krisepakke er for billig

Pandemihåndtering er mer enn smittevern. Det har Ingvild Kjerkol rett i. Vi er enige i at det er nødvendig med en satsing på lavterskeltiltak i psykisk helsetilbud. Men det skal mer til enn en krisepakke rettet mot de med milde og nyoppståtte psykiske plager. Vi ser nemlig at de som hadde det vanskelig i utgangspunktet, har fått det enda vanskeligere under pandemien.

LES OGSÅ: Fornuftig satsing på barn og unge

Kjerkol viser til at det under pandemien er økt pågang til barne- og ungdomspsykiatrien og til Mental Helses hjelpetelefon. Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et kommunalt lavterskeltilbud som tilbyr behandling til personer med milde eller lettere psykiske plager. I Trondheim viser tall fra RPH at antall henvendelser i 2020 økte med 40 prosent. Samtidig var det i samme avdeling en økning på nesten 50 prosent i antall vedtak om psykisk helsehjelp til personer med moderate til alvorlige lidelser. Økningen setter de psykisk helsetjenestene under press og skaper ventelister. Helsetjenestene er ikke dimensjonert for etterspørselen vi står overfor. Dette gjør at innbyggerne møter flaskehalser der de egentlig skulle møtt en kvalifisert behandler.

Kommunen skal være tilgjengelig for personer med nyoppståtte og milde plager, og samtidig videreføre langvarig behandling til de som skrives ut av sykehusene. I økende grad skal vi også gi oppfølging til personer som er for syke til behandling i spesialisthelsetjenesten. Forskyvningen av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten gjør at kommunen har behov for høy kompetanse for å gi gode og tilgjengelige tjenester for sine innbyggere. Kommunehelsetjenesten omtales som førstelinjetjenesten, men er også sistelinjen.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Alt blir bra igjen? Nei, mye blir verre

Vi har lært mye fra håndteringen av pandemien. Tydelige prioriteringer og et effektivt system som er dimensjonert etter etterspørsel, gjør at vi får testet og gitt riktig helsehjelp til rett tid. Vi er villige til å betale det som det koster for å unngå at viruset kommer ut av kontroll. Er vi rustet for å møte psykiske helseutfordringer etter samme prinsipp? Vi ønsker oss rammene til å komme innbyggerne raskt i møte, med kvalifisert helsehjelp som er tilpasset den enkeltes behov. Vi ønsker et system som er dimensjonert etter etterspørsel. Å bygge dette, krever mer enn en krisepakke.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook