FFO mener regjeringen må komme med en tiltaksplan for hvordan funksjonshemmede og kronisk syke kan ta igjen tap av fysisk og psykisk helse, funksjon, tjenester og tilbud.  Foto: Privat

Covid-19 rammer funksjonshemmede og kronisk syke hardt

Nå har vi levd med koronapandemi i snart ett år. Det har vært vanskelig for alle, og veldig vanskelig for noen. Funksjonshemmede og kronisk syke forsvinner lett i stormen av høye ledighetstall og krisen for næringslivet. Alle har ofret noe under pandemien. Besøksforbud, hjemmekontor, karantene, stengte treningssentre, hytteforbud – listen er lang og grå. Smitteverntiltak er ikke «moro», men de fleste av oss kommer gjennom uten varige mén.

LES OGSÅ: Ord skaper holdninger – som igjen skaper diskriminerende handlinger

For mange funksjonshemmede og kronisk syke er det annerledes. Mange i denne gruppen er avhengige av trening og behandling for å opprettholde funksjonalitet og unngå økte smerter og ubehag. En undersøkelse FFO har gjort viser at mange funksjonshemmede og kronisk syke har fått forverret helsetilstand i løpet av året med pandemi. De største utfordringene har vært å få terapi, trening, behandling, kontroller og oppfølging i helsevesenet.

  • 34 prosent har opplevd forverring i fysisk helsetilstand, og økte smerter og ubehag.
  • 24 prosent har opplevd forverring i psykisk helsetilstand
  • 18 prosent har opplevd forverring i funksjonsgrad

Noen har knapt vært utenfor døren siden 12. mars, av frykt for å bli smittet av covid-19. Andre forteller at de har mistet så mange tilbud at livet er snudd helt opp ned. Dette er bekymringsfullt. Behandlingstilbud og tjenester burde ha kommet på plass i større grad da samfunnet ble åpnet opp igjen etter nedstengningen i vår. Det gjelder spesielt kommunenes oppfølging og tilbud.

LES OGSÅ: Vi som ikke får delta i diskusjonen om våre egne liv

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons (FFO) undersøkelse viser også at mange barn og unge har mistet tilrettelagt undervisning. Det er avgjørende at de får hjelp til å ta igjen det tapte. Her bør det bevilges ekstra timer! Funksjonshemmede faller i større grad enn andre fra i videregående opplæring. Kun 34 prosent fullfører videregående, og mange blir ufrivillig stående utenfor arbeidslivet.

22 UNGDOMMER: Slik er det å være ung i koronaens tid

FFO mener regjeringen må komme med en tiltaksplan for hvordan funksjonshemmede og kronisk syke kan ta igjen tap av fysisk og psykisk helse, funksjon, tjenester og tilbud – gjerne i handlingsplanen for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse. For øvrig ber vi om at:

  • Kommunale tjenester og tilbud opprettholdes så langt det lar seg gjøre.
  • Spesialundervisning og tilrettelagt undervisning opprettholdes i størst mulig grad, og at det tilrettelegges for at barn og unge med funksjonsnedsettelser kan være fysisk til stede i skole og barnehage også ved nedstengninger og ved rødt nivå.
  • Behandling, terapi og treningstilbud opprettholdes for funksjonshemmede og kronisk syke, og at det gis mulighet til å ta igjen det som eventuelt har gått tapt.
  • Personer med varig tilrettelagt arbeid (VTA) og AAP må prioriteres på lik linje med andre når permitterte skal tilbake i arbeid.
  • Lytt til de som har skoen på – involver organisasjoner, brukerutvalg og kommunale råd.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook