Eplehagefortettingen førte til sinne blant naboer i Oscar Wistings vei. Her var deler av formannskapet på befaring i nabolaget. Pensjonistpartiet, mener utbygger må erstatte verditap ved fortetting.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Erstatning ved fortetting av boområder

Det har i Trondheim vært flere kontroversielle saker rundt fortetting i etablerte boligområder. Selv om politikerne har vedtatt at fortetting er helt nødvendig, har man gått for langt slik at det oppstår store konflikter mellom utbygger og eierne av de eiendommene som blir berørt.

LES OGSÅ: Barns sikkerhet versus fortetting

Utbyggerne maksimerer sin fortjeneste ved å overta utsikt og solforhold, mens naboene ender opp med kraftig redusert bokvalitet og betydelige verditap. Denne raseringen av den private eiendomsretten, som resulterer i økonomiske tap og betydelig reduksjon av bokvaliteter, blir sjelden hensyntatt i den kommunale saksbehandlingen. Det bør derfor etableres et regelverk hvor utbygger blir gjort økonomisk ansvarlig for reduksjon av salgsverdi på eiendommer som berøres, inklusive verdisetting av bokvaliteter som solforhold, utsyn, bomiljø og eventuelt beplantning før og etter utbygging.

LES OGSÅ: Politikerne må ta tilbake kontrollen over byen

Dette kan gjøres ved at de eiendommene som blir berørt blir taksert før utbyggingen starter, og tilsvarende takst etter utbyggingen. Her må både verdireduksjon av boligen og tap av bokvaliteter tas med. Utbygger må før arbeidet starter, inngå en avtale med de berørte hvor han forplikter seg til å dekke verditapet. Det ble sist sommer avsagt en krystallklar dom i Stavanger tingrett hvor en utbygger ble dømt til å betale en erstatning på to millioner kroner til en naboeiendom for tap av bokvalitet og verdireduksjon. Her har retten sagt klart ifra om at utbygger er ansvarlig for de verditap som hans virksomhet påfører omkringliggende eiendommer.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook