Trondheim vil anmelde flere grove brudd på smittevernloven Ordfører Rita Ottervik sier hun er forbannet over bruddene Foto: RUNE PETTER NESS  Foto: Rune Petter Ness

Et svik mot pasienter og ansatte ved St. Olavs hospital

St. Olav er et meget effektivt drevet sykehus. Blant de fire universitetssykehusene er det bare sykehuset i Bergen som har lavere kostnad per pasient. Gjennom mange år har ledelsen og de ansatte jobbet knallhardt for å effektivisere driften og kutte kostnader. Derfor har St. Olav også hatt budsjett i balanse siden 2009. Nå risikerer vi at de årlige bevilgningene til St. Olav blir kuttet med 200 millioner kroner, altså én milliard kroner over en fem års periode.

Styret i Helseregion Midt-Norge som har ansvaret for sykehusene i Møre og Romsdal og Trøndelag skal denne uka diskutere en ny metode for å fordele pengene mellom sykehusene i regionen. Forslaget er å kutte 201 millioner kroner fra St. Olavs Hospital og overføre til sykehusene i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag. Av de 201 millionene går 177 millioner til Møre og Romsdal. De siste årene har St. Olav i tillegg bidratt fra sitt budsjett med om lag 500 millioner til investeringer ved andre sykehus.

LES BAKGRUNN: Nå ligger forslaget på bordet - vil kutte 200 millioner ved St. Olavs hospital

LES OGSÅ: Misvisende fra ordfører Ottervik om sykehusene i Midt-Norge

LES OGSÅ: Regionrådenes på Møre sine innspill i debatten

Å kutte nye 200 millioner årlig er et svik mot de ansatte ved St. Olav som gjennom år har stått på og bidratt til god budsjettdisiplin ved sykehuset. Det er også et svik mot pasientene i Midt-Norge som får et vesentlig svekket regionsykehus.

Jeg er særlig bekymret for at den «spisse enden» av tilbudet, altså de miljøene ved sykehuset som er regnet for å være blant de fremste i verden innen for eksempel innen hjerte, lunge og nevrokirurgi blir rammet. Dette er kompetanse som kommer pasienter fra hele regionen til gode. En stor del av pasientene ved St. Olav kommer fra nordre deler av Trøndelag og Møre og Romsdal.

Vi har et fantastisk sykehus for hele Midt-Norge i Trondheim. Pasientene kan føle seg trygge på en god behandling for de aller fleste lidelser og skader på høyt faglig nivå. Vi ønsker ikke å svekke kvaliteten på de områdene som gir behandling i verdensklasse, og som lokalsykehus ikke kan dekke.

LES MER: Kan tape millioner på ny modell

St. Olav er også et lokalsykehus for hele Trondheimsregionen. Trondheim kommune har gjort om på kommunale tjenester fordi St. Olav er blitt flinkere til å skrive pasienter ut tidlig. Det sparer sykehuset på, men det koster for kommunen.

Det vi ser nå er et resultat av underfinansiering til sykehus over hele landet. Sykehusene må ha en økning i budsjett om de skal kunne følge både den teknologiske og medisinske utviklinga i feltet. Når krybba er tom bites hestene. Jeg håper forslaget om omfordeling blir avvist og at engasjementet for større bevilgninger til helse blir satt tydelig på dagsorden. Ansatte både på regionsykehus, lokalsykehus men også i kommunehelsetjenesten gjør en fabelaktig jobb. De fortjener flere kollegaer og forutsigbare rammer.

LES OGSÅ: - Et svik mot pasientene. Alle i Midt-Norge vil rammes av dette

Selv om vi nå diskuterer fordelinga i regionen er det også viktig at leger og andre innen helsesektoren engasjerer seg for å styrke finansieringen av en kronisk underfinansiert sykehussektor.

Debatten som går nå, er om den såkalte Magnussen modellen er egnet til å bruke regionalt. I utgangspunktet er modellen tenkt brukt som et metode for å fordele pengene nasjonalt, ikke regionalt. Det er kanskje verdt å merke seg at da man ut fra nasjonale kriterier ble foreslått å kutte helse sør-øst for 200 millioner ble det vurdert som for inngripende og endret. Helse sør-øst er ni ganger så stor som St. Olav, men styret i helseregion Midt-Norge mener det er rimelig å kutte 200 millioner fra St. Olav.

Attpåtil står det i saken til styremøtet at det ikke er mulig å konkludere med at Helse Møre og Romsdal er mer effektivt drevet en St. Olav, som er et regionsykehus. Hvordan kan man da hevde at dette er rettferdig og ikke går ut over kvaliteten på pasientbehandlingen?

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook