Innleggsforfatterne mener det vil være helt galt å legge en godsterminal til Heggstadmoen.  Foto: Morten Antonsen

Ap-topper: Heggstadmoen er en svært dårlig løsning som godsterminal

Svar på debattinnlegg fra Jon Gunnes, Erling Moe og Tove Eivindsen. Det er intet mindre enn en beklagelig ansvarsfraskrivelse fra Venstre når de i torsdagens debattinnlegg hevder at de ikke kan kritiseres for verken vingling eller sendrektighet med tanke på etablering av ny godsterminal. I 2014 avlyste Venstre, Høyre, Frp og KrF den pågående utredningen av plassering av godsterminal. De sa da at havneterminalen skulle være på Orkanger, og logistikknutepunkt for jernbane og bil skulle ligge sør for Trondheim.

LES OGSÅ: Toget for godsterminal går nå

Torgård og Søberg skulle utredes, og det hastet. Kapasiteten i Trøndelag var sprengt. I 2017 bestemte regjeringen at godsterminalen skulle legges til Torgård. Med denne beslutningen la regjeringen vekk enhver mulighet for diskusjon og utredning av andre alternativ. I ettertid har både grossist – og logistikkvirksomheter etablert seg nært Torgård – nettopp på bakgrunn av signalene fra den sittende regjering om Torgård som godsterminal. Så hva er egentlig skjedd?

LES OGSÅ: Dette mener Jernbaneverket om ny godsterminal

Til tross for tidligere anbefalinger fra faglige instanser og regjeringens beslutning hevdes det nå at Torgård er et urealistisk alternativ. I seks år har de visst dette, og Venstre har også i alle årene siden ikke sagt et eneste ord om at Torgård ikke kan realiseres. Men kritiserte Ap fordi vi i 2017 sa at 1,8 milliarder og byggetrinn 1 på Torgård ikke ville løse utfordringen. Venstre bør beklage at de la vekk utredningen i 2015, De bør beklage at de ikke la inn en fullfinansiert løsning i Nasjonal transportplan i 2017, og de bør beklage at de ikke har informert næringsliv og innbyggere tidligere om at de ikke vil realisere Torgård allikevel. Og de bør beklage at de nå vil presse gjennom ei løsning for Trøndelag, uten andre alternativ fordi det haster.

Venstre vet at det hastet også i 2015. Da vi spurte regjeringen i 2019 om de hadde gått bort fra Torgård som alternativ når de brukte 400 millioner kroner på en midlertidig terminal på Heggstadmoen, så var fortsatt svaret at Torgård lå inne i Nasjonal Transportplan. Mangel på godsterminal i 2021 må Venstre ta ansvaret for, ikke innbyggerne på Heimdal.

LES OGSÅ: Ny tautrekking om det ingen vil ha i nærheten av seg, men som alle trenger

Venstre og regjeringspartiene ser nå til Heggstadmoen fordi det her kan spares – muligens – 1,5 milliarder i kroner, samt at man kan spare tid, muligens to års tidsbesparelse. Heimdals innbyggere skal i stedet belastes i form av redusert nattero, redusert livs- og bokvalitet, økt støy og støvplager. Venstre uttaler at det er viktig å få bort tungtrafikken fra Midtbyen og frigjøre Brattøra til en levende bydel med boliger. De vil i stedet flytte tungtrafikken til Heimdal og forringe et allerede etablert boområde i stor vekst. Dette kan verken vi eller Heimdals befolkning godta

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook