En godstreminal på Heimdal, midt i et tettbygd området, er ingen god løsningen, svarer innleggsforfatteren på innlegg fra Venstre-politikere.  Foto: Morten Antonsen

Venstres hastverk med å plassere godsterminalen

Hvorfor har Jon Gunnes (V) plutselig hastverk med å legge en godsterminal i ett av Trondheims tettest befolkede område? Svaret på dette kan være at Gunnes ved flere anledninger har stått i fremste rekke, og høstet heder og ære, for at Torgård blir hovedgodsterminal Trondheim. Dette skjedde siste gang for knappe fire år siden, i en artikkel i Adressa 8. mars 2017. Siden har hans regjering vinglet mye mer enn noen annen i denne saken, og på ingen måtte håndtert saken greit.

LES OGSÅ: Toget for godsterminal går nå

Nå har Gunnes valgt å gå næringslivets ærend i denne saken, og argumenterer stort sett med fordelene en terminal på Heggstadmoen har for næringslivet. Siden Gunnes er folkevalgt, skulle man tro at han har interesse av å høre med «folket» på Heimdal om hva de mener om saken? Folket på Heimdal har altså en helt annen oppfatning av denne saken. Vi vil ikke ha en hovedgodsterminal rett utenfor stuedørene våre.

Årsaken til dette er blant annet det som Anne Skomsli, sjef regional samhandling nord og midt Norge, Jernbanedirektoratet, er inne på sitt debattinnlegg i adressa 28. januar: «Med en utvidet terminal på Heggstadmoen, som inkluderer det arealet Schenker er på i dag, øker støyproduksjonen fra godstog noe. Det betyr at noen flere boliger enn i dag blir liggende innenfor såkalt gul støysone.» Det vises til en rapport som Jernbaneverket har bestilt, og som konkluderer med omtrent det samme. Hva som menes med «noen boliger», er usikkert, men sannsynligvis gjelder det først og fremst beboere på østsiden av Industriveien, og de boligene som ligger langs jernbanen.

Denne rapporten tar i hovedsak for seg støy som skyldes aktivitet ved en tenkt godsterminal. Rapporten tar ikke hensyn til støy utenfor anlegget, som for eksempel lyd av tog bremser og hylende toghjul i sving (metall mot metall 24 timer pr. døgn), Vogntog med kjølerom som står med aggregatet på, trafikkøkning på eksisterende veger, støy fra dieselmotorer i trekkvogner, bremsing, vifter, kjøleanlegg på togmateriell, vedlikehold av skinnemateriell (tiden på døgnet med lite trafikk, helg, kveld og natt), snørydding på kveld og natt, hjullastere med metallskuffer mot asfalt osv. Mye av slik type støy må beboere i dag leve med, dette på tross av tiltak i form av relativt nye støygjerder.

LES OGSÅ: Ny tautrekking om det ingen vil ha i nærheten av seg, men som alle trenger

Svært mye gods kommer med lastebil, og Venstre mener det er viktig å få bort tungtrafikken fra Midtbyen og frigjøre Brattøra, og at det mest fornuftige av hensyn til klima og miljø er at alt samles på Heimdal. Dette er en fornuft som er vanskelig å forstå, da det i dag bor langt flere mennesker i nærheten av Heggstadmoen enn det gjør f.eks. i Midtbyen.

I tillegg er Heimdal et av de områdene i Trondheim med størst vekst. I 2030 har «Byutredningen for Trondheimsområdet trinn 2» estimert en folkemengde ca. 22 000 tusen meter fra Heimdal stasjon. I Heimdal bydel bor det i dag ca. 60 000 mennesker. Heimdal er en bydel i enorm vekst, og vil i de nærmeste årene fortettes. Det sier seg selv at det vil være vanvidd å tenke en ny hovedgodsterminal midt i bebodd sentrumsområde nå, spesielt med tanke på miljø og klima.

Om Gunnes og næringslivet får viljen sin, vil Heimdals beboere nå og i framtiden betale prisen for total mangler på politisk handlingskraft og vingling fra regjeringen. Bygningsrådet i Trondheim kommune vedtok i mai 2020 forslaget om å utarbeide en reguleringsplan for nordvestre del av Heimdal sentrum, og en byroms- og gatebruksplan. Planen tar blant annet for seg en strategi for bevaring og stedsidentitet på Heimdal. Utvidede spor og en mangedobling av godsvogner midt i Heimdal sentrum vil da for alvor gjøre et innhogg i bydelssentret og ødelegge både boområder og byrommet. Heimdal sentrum må derfor ikke bli en skiftestasjon for enorme godstog på 650 meter.

LES OGSÅ: Det var sjefen i en privat transportbedrift som først pekte på Heggstadmoen

Gunnes og hans Venstre-kamerater drømmer om at Brattøra skal det bli en levende og sentrumsnær bydel med boliger, med kulturliv og andre aktiviteter – en bydel som binder sammen byens sentrum med sjøen og den spennende byutviklingen som kommer på Nyhavna. På Heimdal må vi derfor stille vår lit til at våre folkevalgte ser at omkostningen for en godsterminal i Heimdal sentrum vil gi store ulemper for innbyggerne på Heimdal. Heimdals beboere fortjener at Heimdal sentrum skal fortsette å være et levende bydelssenter med boliger, kulturliv og andre aktiviteter, også i framtida.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook