Innleggsforfatteren mener studentene står i en skvis når de nå må velge mellom utdanning og smittevern.  Foto: privat

Gi oss muligheten til å velge og ta ansvar

Studenter må nå velge mellom utdanning eller smittevern. Vi kan bare være ansvarlige hvis vi får muligheten til å velge mellom fysisk undervisning og digital undervisning. Jeg bor selv i kollektiv med fem andre, der én jobber i restaurant, to har fysiske forelesninger på forskjellige linjer med ulike fag og medstudenter de møter regelmessig, og én jobber i helsevesenet – der han er helt avhengig av å minimere smitterisikoen på hjemmebane. Jeg har også nær familie i risikosonen, i likhet med mange andre.

LES OGSÅ: Koronavaksine: Studenter må trolig vente til oktober

Fysiske forelesninger krever både å komme seg til campus, gjerne ved hjelp av buss, og å sitte i samme rom som andre studenter i opptil flere timer. På tross av munnbind, avstand og check-in vil sannsynligheten for å kunne spre smitte, eller bli smittet, være høyere. Å ønske å legge til rette for fysiske forelesninger så langt det lar seg gjøre, er en fin tanke. For at vi skal være trygge må vi ha svar på spørsmål som:

  • Hva gjør vi dersom forelesere eller studenter er pålagt karantene?
  • Hvordan kan vi forsikre oss om at kvaliteten på undervisningen holder seg på det nivået som er ønskelig og nødvendig?
  • Hva oppnår vi med å ha fysiske forelesninger, sett i forhold til hva vi risikerer med det?
  • Hva skjer om man må i karantene? Skal man da bryte karantenereglene og møte opp, eller skal man sitte hjemme i 10 dager og ikke ha muligheten til å følge undervisningen?

I fag der vi er mange studenter, vil et godt alternativ være om forelesningene kan foregå fysisk og bli streamet, legges ut på Blackboard, eller lignende. Da de fleste forelesningene våre foregikk fysisk i høst, var det ingen digitale alternativ til disse. I ett fag hadde vi fysiske seminar i tråd med smitteverntiltak; der ble introduksjonsvideoer, gjennomgang av diverse tema, og forelesningsmateriale lagt ut som digitale videoer. Det fungerte greit.

LES OGSÅ: Koronalån kan bli omgjordt til stipend

Hvis vi kan man velge å møte opp fysisk eller sitte hjemme/være på campus å følge med, vil dette kunne redusere risikoen for at studenter velger å møte opp på eventuelle fysiske forelesninger med symptomer. I frykt for å gå glipp av forelesningen eller henge etter på undervisningen er det nok en del som undertrykker eller ignorerer symptomer, og dermed velger å møte opp likevel. VI tar studiene på alvor.

Det er ingen tvil om at dette er en vanskelig situasjon. Gode argumenter for fysiske forelesninger har blitt presentert, vi skal ikke glemme dem. Et av målene med å gjenoppta fysisk undervisning er å sikre den psykososiale helsen til studentene. Dette er vi klar over. Likevel, hvis undervisningen skal foregå fysisk, så trengs et digitalt alternativ i tillegg. Jeg mener det bør stilles spørsmål ved om vi åpner opp for mye, for tidlig. At vi må begrense utelukkende fysiske forelesninger til fag der fysisk oppmøte er nødvendig for gjennomføring, eksempelvis lab. En student bør ikke bli satt i en situasjon der valget står mellom å falle ut av undervisningen eller å sette seg selv – og andre – i fare.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook