Trondheim eiendom har over lang tid jobbet svært målrettet for å sikre barna et godt arbeidsmiljø, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Privat

Vi tar barnas arbeidsmiljø på alvor 

Trondheim eiendom har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunens skolebygg. Alle våre barnehager og skolebygg er godkjent etter «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler». Dette skjedde allerede i 2013. Miljøenheten i Trondheim kommune har tilsyn med våre skoler og barnehager, og pålegger utbedringer ved eventuelle avvik som påvirker helse eller læringsmiljø. Vår jobb er å sørge for at barnas arbeidsmiljø i Trondheim kommune gir god helse, bidrar til trivsel og forebygger sykdom og skade.

LES OGSÅ: Som lærer i risikogruppen er jeg bekymret for konsekvensene

Trondheim eiendom har god oversikt over bygg med tekniske anlegg ved at driften er tilknyttet sentral driftskontrollanlegg, såkalte SD-anlegg. Anlegget kan driftes lokalt på det enkelte bygg eller sentralt ved hovedkontoret til Trondheim eiendom. Alarmer ved feil sikrer at disse raskt blir oppdaget og rettet opp. I tillegg har vi egne driftsoperatører på hvert enkelt skolebygg som følger med på de tekniske anleggene.

Først noen oppklarende fakta for å svare på artikkel i Adresseavisen 23/1-2021 «Hvordan går ventilasjonsanlegg i kommuner i virustiden?». Nye skolebygg er i hovedsak utstyrt med behovsstyrt ventilasjon. Dette innebærer at ventilasjonen av klasserom, og lignende tilpasser seg antallet elever i rommet. Tiltaket medfører at tomme klasserom ventileres mindre hvilket gir lavere energiforbruk på bygget. Tiltaket sparer energi, men vil aldri medføre dårligere luftkvalitet.

LES OGSÅ DENNE FRA I FJOR: Store sprik i sykefraværet: Fra 31 til 1,4 prosent fravær i oppvekstsektoren

Ventilasjonen i klasserom blir ikke ødelagt ved å åpne vinduer, og ventilasjonsanlegg driftes ikke på halv kapasitet ved skolebygg i Trondheim kommune. Eldre ventilasjonsanlegg har muligheten for å driftes på halv og full kapasitet. Disse anleggene driftes kun ved full kapasitet i kommunens bygg. Trondheim eiendom følger gjeldende regelverk og offentlige føringer for ventilasjon for å oppnå et godt inneklima og et godt læringsmiljø i våre bygg.

I Trondheim har vi over lang tid jobbet svært målrettet for å sikre barna et godt arbeidsmiljø. Dette har vi lyktes med takket være gode miljøtiltaksplaner og politikere som har skjønt verdien av godt og langsiktig verdibevarende vedlikehold.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

Kyvatnet naturbarnehage er et av mange kommunale bygg med godt arbeidsmiljø, ifølge Trondheim eeiendom. 
        
            (Foto: Privat)

Kyvatnet naturbarnehage er et av mange kommunale bygg med godt arbeidsmiljø, ifølge Trondheim eeiendom.  Foto: Privat