Studenten kritserer forelesere for å ta lett på den digitale undervsiningen i dette innlegget.  Foto: Privat

Digital undervisning har et stort potensial, men bommer stygt

Våren 2021 markerer det tredje semesteret på rad med digital undervisning. Med smittesituasjonen i Norge, har dette vært en nødvendighet flere steder, men med den mangelfulle utførelsen burde ingen gå opp til eksamen. Noen av momentene med digitale undervisning som har skapt problemer, er den dårlige overgangen fra fysisk til digital undervisning, og de varierende tilbudene for ulike studier.

Selvfølgelig finnes det forelesere og andre undervisere som har tatt overgangen godt, og lagd et opplegg tilpasset den digitale hverdagen, men disse blir dessverre overskygget av dem som nekter å tilpasse seg. Personlig har jeg hatt forelesere som har håndtert situasjonen godt og gjort nødvendige endringer. Jeg har derimot venner som forteller om forelesere som i år ikke gidder å ha undervisning, men isteden legger ut gamle videoer fra tidligere semester. I tillegg er det forelesere som bare har undervisning for deler av gruppa fordi de ikke klarer å logge på med sin NTNU-konto, og dermed får møtebegrensninger på 100 deltagere.

Debattanten er ikke imponert over enkelte foreleseres digitale ferdigheter.   Foto: Terje Svaan

Personlig syns jeg det er ganske urovekkende at Norges fremste, akademiske elite ikke engang klarer å starte et zoommøte for alle studentene. I tillegg virker det som at alle forelesere skal ha undervisning på sitt eget sted; noen har undervisning på Zoom, andre i Blackboard, noen på Panopto, mens andre igjen varierer. Mangelen på rutine og klarhet i undervisninga svekker læringsutbytte for mange, og det fjerner fokuset fra selve studiet mens man konstant leter etter hvor neste forelesning.

Et annet moment som har kommet frem er de økende eksamenskravene som stilles til studentene, selv med et stupende læringsbytte som et resultat av dårlig tilpasset undervisning, stilles det høyere krav til eksamensbesvarelser enn før pandemien. Eksamener får flere oppgaver, kravet til kilder øker, samtidig som det forventes et høyere nivå på det faglige innholdet fordi pensum blir tilgjengelig. Tiden man har til å besvare eksamen øker derimot ikke. Det gjør i at vi ikke har tiden til å benytte oss av pensum, selv om dette er bakgrunnen for de utvida kravene. Kravene står altså ikke til mulighetene, og læringen vi har fått gjennom semesteret.

Samtidig som eksamenskravene har hatt en kunstig økning, og mange studenter føler på dårligere resultat enn tidligere, ser vi også en unormalt høy ledighet blant akademikeryrker. Risikerer vi å gå inn i et metta arbeidsmarked, eller mister vi muligheten for fremtidig jobb fordi vi har dårligere karakterer enn normalt på grunn av den dårlig tilpasset undervisningen?

Det finnes dem som jubler over en digital undervisning hvor man kan sove lenge og slippe å dra på campus, men slik ordningen er nå, er den ikke god nok. Det trengs en veileder, og klare retningslinjer for den digitale undervisninga og eksamen, så alle studenter kan få like muligheter frem mot eksamen. Vi kan ikke forvente bedre resultater, når utgangspunktet er dårligere.

Debatt: Avlys vårens eksamen i matematikk og engelsk

Debatt: Lektor i Levanger kritiserer prosessen

Leder: Matematikkeksamen bør ikke gå som planlagt


Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook