Det var lange køer utenfor Vinmonopolet i kommuner som ikke hadde stengt butikken. Innleggsforfatteren reagerer på at regjeringen har seinere gjenåpnet pol i Oslo.  Foto: NTB / Scanpix

Barnevernspedagog om gjenåpning av Vinmonopolet: Direkte flaut!

Det er direkte flaut at regjeringa snur og gjenåpner Vinmonopolet! Misforstå meg rett, i mange tilfeller synes jeg det er fint at man kan gå tilbake på en avgjørelse. Det viser at det er rom for å bli lyttet til og at man er åpne for andre perspektiv. Tilfellet her er ikke et sådan. «I hvilket univers er Vinmonopolet en nødvendig butikk i en pandemi som vi står i?», spurte journalist Ali Iqbal Tahir fra NRK regjeringa på direktesendt pressekonferanse søndag kveld. Bjørn Guldvog svarte, men argumentene holdt ikke mål. Jeg lurer fortsatt.

LES OGSÅ: Nå blir det mulig å ta en øl til maten i Trondheim

Det vises til at man ønsker å redusere mobilitet i befolkningen, unngå at folk krysser kommunegrenser, minske ulikhet mellom kommuner, gode smitteverntiltak på vinmonopoler, og at det er helsefaglig vurdering som taler for gjenåpning med henblikk på alkoholavhengige og abstinenser.

Var det ikke samme regjeringa som sto bak nasjonale føringer til tross for at det lokalt var lav/ingen smitte? Var det ikke samme regjeringa som gjentatte ganger var tydelig på at de kunne ta i bruk strengere tiltak hvis folk ikke oppførte seg? Det er også vanskelig å forstå helsefaglig vurdering og det til tross for at jeg har jobbet innenfor rusfeltet i spesialisthelsetjenesten i mange år. Med all respekt for alkoholavhengige, med og uten en diagnose.

Hvordan kan regjeringa si dette når det samtidig er såpass restriktive tiltak på andre områder? Det gjelder barn og unge, studenter, eldre, kvinner som må føde alene på sykehus, psykisk helse og rus, somatikken, alle permitterte og dominoeffekten med mer. Hva slags signal sender regjeringa ut til samtlige ovennevnte og spesielt til våre mest dyrebare; barn og unge? Ta med perspektivet på at det under hele pandemien har vært stor nedgang i antall bekymringsmeldinger til barnevernet.

Jeg håper virkelig at det her er en tankevekker for regjeringen, politikere og befolkningen for øvrig. Hvis det ikke var kjent fra før, bør det i hvert fall ikke være noe tvil nå. Vi har et stort alkoholproblem i Norge. Ja, sikkert i andre land også, men la oss feie for egen dør først. Opptil 31 prosent av innleggelser i norske sykehus kan være rusrelaterte kom det frem av prosjektrapporten Rus i Somatikken gjennomført på St. Olavs hospital i 2018.

LES OGSÅ: Gjenåpning av Vinmonopolet skaper reaksjoner

Det er på høy tid å snakke om alkoholkonsum og sett fokuset på dette. Det er et paradoks som helsedirektør Guldvog ville ha sagt det. Men vi står kanskje ovenfor den største folkehelsesykdommen! Det er ikke meningen å være negativ til alt alkoholinntak eller påføre noen mer skam, men har vi ikke gått for langt når vi på liv og død må argumentere FOR alkohol? Snakk om det og si fra til hverandre når alkoholen har tatt kontrollen. Det finnes hjelp – så kan regjeringen gjerne fokusere på å styrke tilbudet til denne gruppa enn å gjøre en bjørnetjeneste!

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook