Sykehusstriden på Møre har ikke blitt dempet av at byggingen av det store fellessykehuset på Hjelset nå er skjøvet ut i det blå.  Foto: HELSE MIDT-NORGE

Partiet Rødt sin harselas av helseforetakene

Leder av partiet Rødt, Bjørnar Moxnes, skriver på sin facebookside: «Bevar sykehuset i Kristiansund. Og bygg et nytt sykehus i Molde til erstatning for det nedslitte sykehuset de har der». Begrunnelsen er bunadsgeriljaens utredning som konkluderer med at denne løsningen er mest samfunnsøkonomisk lønnsom. Helseminister Bent Høie (H) derimot var ikke enig og kommenterte diplomatisk at Bunadsgeriljaens rapport, som de i stor grad hadde skrevet selv, bygget på en del avvikende forutsetninger.

LES OGSÅ: Josefine (30) skal snart føde: En tid man skal glede seg til, er fylt med bekymringer og usikkerhet

Partileder Moxnes går her mot Stortingets flertall, som allerede har bevilget et lån til bygging av et fellessykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Nylig har Moxnes krevd at både direktør Øyvind Bakke og styreleder Ingve Theodorsen i Helse Møre og Romsdal må gå fra stillingene dersom Stortingets vedtak om å bevare fødeavdelingen i Kristiansund ikke blir fulgt. Et flertall åpnet for at den ene fødeavdelingen kan legges ned, mens direktør Bakke altså valgte den andre. Moxnes selv anbefaler på Facebook at et annet stortingsvedtak ikke skal følges.

Å etterleve det knappe stortingsflertallet og opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund, vil kreve økte bevilgninger til driften, blant annet økte lønninger over tarifflønn, for nødvendig rekruttering til en fødeavdeling med mindre enn én fødsel i døgnet. Hvis det er greit med slike ekstraordinære rekrutteringstiltak for å sikre driften av sykehus, hvorfor er det ikke også like greit med ekstraordinære midler for å sikre byggingen av nye sykehus? Helseforetaksloven hindrer ikke slikt.

LES OGSÅ: Det kan ikke bli verre

Partileder Moxnes er nok velkjent med helseforetaksloven, og de rammer den setter for helseforetakene, inkludert Sykehusbygg HF. De må følge en svært detaljert og rigid veileder som er meget omfattende, spesielt når det dreier seg om endring av sykehusstruktur. Vedtatt struktur om fellessykehus var det helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) som sto for i 2011, etter flere års utredninger, satt i gang av tidligere helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Om Moxnes ikke vil starte nye utredninger, men bygge på de som allerede er foretatt, så er altså konklusjonen fellessykehus. Om nye utredninger skal foretas, så vil det være starten på en årelang prosess – nåværende har vart i over 10 år, og pågår fortsatt.

Moxnes er sikkert også klar over at det må foretas nye utredninger om lokalisering, hvis det skal bygges et sykehus bare for pasientene i Romsdal. Lokaliseringen av fellessykehuset på Hjelset er jo tilpasset for best mulig å dekke pasientene både på Nordmøre og i Romsdal. Den lokaliseringen gir ikke den beste dekningen for Romsdal. Moxnes ønsker neppe å bruke flere milliarder på et feilplassert sykehus.

Den løsningen som Moxnes foreslår, å bygge et nytt sykehus kun for Romsdal, har vært prøvd før, men ble stoppet av helseminister Strøm-Erichsen (Ap) i 2010. Nye Molde sykehus på Eikrem ville ha vært i drift fra 2014, om ikke politikerne hadde overstyrt helseforetakene. Den farsen Moxnes harselerer med, om nedlegging av sykehuset i Kristiansund til fordel for fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal, er det politikerne som står bak – samtlige ordførere på Nordmøre krevde fellessykehus. Det samme gjorde flertallet på fylkestinget i Møre og Romsdal.

Sentrumsnære lokaliseringer av fellessykehuset ble utelukket av daværende direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal. Hun ga ikke noen faglig begrunnelse, annet enn at Eikrem ikke ville blitt akseptert i Kristiansund. Det synes som om denne aksepten også er et vesentlig motiv for Moxnes. Moxnes ignorerer fullstendig at flere kommuner på Nordmøre fortsatt står ved sine tidligere ønsker, og har nylig bedt om fortgang i byggingen av fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset.

Slikt bedervet valgflesk partileder Moxnes serverer, er direkte helseskadelig. Den slags opportunistisk politikk er uetisk og skammelig, og har allerede påført pasienter og sykehusansatte 10 års unødig lidelse.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!