Trondheim 12.10.2020 : Torgeir Moholt i Arbeidstilsynet. Foto: Thor Nielsen  Foto: Thor Nielsen

Kontroll med smittevern har høyeste prioritet i Arbeidstilsynet 

Gjennom flere mediesaker har Trondheim kommune uttrykt misnøye med Arbeidstilsynets innsats i kampen mot importsmitte. Bildet som Trondheim kommune tegner av samarbeidet med Arbeidstilsynet og Arbeidstilsynets tilsynsinnsats, er et bilde vi ikke kjenner oss igjen i.

Arbeidstilsynets oppdrag er nasjonalt. Det er vårt ansvar å sørge for at vi til enhver tid prioriterer vår aktivitet, både tilsyn og veiledning, der det er størst risiko for sykdom og skade i arbeidslivet. Den risikovurderingen gjøres løpende, på bakgrunn av vår kunnskap og erfaring, tips, etterretning, og nå også innreiseregisteret.

LES OGSÅ: Stor misnøye med Arbeidstilsynet i kampen mot importsmitte

Vi deler også Trondheim kommunes bekymring for importsmitte. Akkurat slik vi deler bekymringene med kommuner i Nord-Norge - som i disse dager tar imot tusenvis av utenlandske arbeidstakere som skal jobbe under vinterfisket, med kommuner på Vestlandet som har større smitteutbrudd på verft, og med kommuner på Østlandet - som har det største innrykket av utenlandsk arbeidskraft, og en stor andel utenlandske arbeidstakere som med jevne mellomrom pendler til sitt røde hjemland.

Det nye innreiseregisteret gir oss som tilsynsmyndighet svært nyttig informasjon om hvor utenlandske arbeidstakere bor, og bidrar til å gjøre oss mer treffsikre i våre valg. Ifølge innreiseregisteret er det siden nyttår både i Trondheim og Tromsø registrert 383 utenlandske arbeidstakere som faller inn under Arbeidstilsynets myndighetsområde. Tar man folketallet i betraktning, gir det tydelig informasjon om hvor trykket er størst.

Vi har siden før årsskiftet hatt flere møter og telefonsamtaler med Trondheim kommune, i tillegg til møter på fellesarenaer. Vi registrerer at Trondheim kommune ikke har tatt ordet på disse møtene, men i stedet velger å formidle sine budskap gjennom media. Det er en spesiell måte å samarbeide på.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Trondheim kommunes nyetablerte inspektørkorps skal blant annet gå på tilsyn i private hjem og karantenehus. Det er flott at de utenlandske arbeidstakerne som gjennomfører karantene i privat regi nå også får veiledning og tilsyn, da dette er utenfor Arbeidstilsynets myndighetsområde. Vår myndighet begrenser seg til å føre tilsyn med innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet.

Vi jobber mot et felles mål, og vi må jobbe sammen med de virkemidlene vi har. At Trondheim kommune nå øker sin tilsynsaktivitet vil være et godt bidrag i dette arbeidet.

Vi ser frem til å samarbeide videre med Trondheim kommune for å bekjempe spredning av koronasmitte.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!