Representanter for Arbeiderpartiet og Fellesforbundet skriver her hvorfor de vil forby bemanningsselskapene i dagens form.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Vi må forby innleie som fortrenger faste ansettelser

Fire ledere i bemanningsbransjen i Trøndelag tilkjennegir i et innlegg 18. januar sin frustrasjon over politikk som begrenser bemanningsbransjens utfoldelse i norsk arbeidsliv. Ikke bare misliker de Arbeiderpartiets program, men de misforstår også både eksisterende og foreslåtte reguleringer. Selv om det tilsynelatende er bred politisk enighet om at faste og direkte ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, har løsarbeidet bredt om seg de senere årene. Derfor trenger vi skarpere lut.

LES OGSÅ: Jeg blir provosert når ordføreren beskylder vikarer for å være et problem

Vi er helt enige med de fire lederne i at for å skape vekst og trygge arbeidsplasser, er vi avhengige av at norsk arbeidsliv skal være trygt, produktivt og godt organisert. Og nettopp derfor jobber Arbeiderpartiet og Fellesforbundet for at bemanningsbransjen i sin nåværende form avvikles. Problemet er ikke ordinære vikaroppdrag. Også vi har forståelse for at det kan være en praktisk løsning for bedrifter med akutt arbeidskraftbehov på grunn av sykdom eller annet.

Problemet oppstår når det å bruke innleie blir regelen heller enn unntaket, slik vi ser det i deler av byggenæringen og industrien. Derfor må vi forby innleie som fortrenger faste ansettelser og vi må sikre at arbeidsfolk får trygge og anstendige arbeidsvilkår. Fagarbeiderne skal sikres arbeid og lærlingene en framtid. Ingen av våre forslag forhindrer virksomheter innen bygg, industri, reiseliv og landbruk å rekruttere den arbeidskraften de trenger.

LES OGSÅ: Frykter mangel på helsepersonell

Det er neppe noen tilfeldighet at omfanget av innleie har sammenfalt med de siste årenes fall i produktiviteten i enkelte næringer. Hvis en slik utvikling får fortsette vil det undergrave den norske modellen og dermed også vårt fremste konkurransefortrinn både i arbeidslivs- og næringspolitikken. Våre foreslåtte tiltak er ikke til hinder for gjenreisningen etter den krisa landet nå står i, men snarere en forutsetning.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook