Foto: Terje Svaan

Problemet med videoforelesninger

I et innlegg 18. januar, argumenterer student Jesper Petterson for at forelesninger som hovedregel bør tas opp på video og publiseres, slik at de er tilgjengelige i ettertid også for studenter som ikke har anledning til å delta på selve forelesningstidspunktet. Dette vil bedre studentenes læring, hevder han.

Synspunktet har støtte også hos myndighetene, som ønsker at ikke bare studentene, men også alle andre, skal få tilgang til mer av kunnskapsformidlingen i sektoren. Men selv om Petterson på mange måter har et poeng, har det flere negative konsekvenser.

LES STUDENTEN: Innfør permanent videoopptak

LES LEKTORENS SVAR: Innfør permanent videoopptak av forelesninger? NEI!

Da pandemien traff oss i fjor, fikk undervisningen først preg av nødløsninger. Da det ble klart at undervisningen for en stor del ville bli digital også sist høst, valgte jeg for min del å forhåndsinnspille korte forelesninger digitalt, og å publisere disse. Så prøvde jeg å bruke de ordinære undervisningstidspunktene til å engasjere studentene til å stille spørsmål og om mulig diskutere pensumstoffet.

En forelesning hvor studentene er til stede, bør imidlertid være dialogorientert, ikke basert på slik enveis kommunikasjon som jeg var henvist til da jeg spilte inn forelesninger. Spørsmål og tilbakemeldinger i auditoriet gir læreren en følelse av om og i hvilken grad lærestoffet blir forstått. Å filme en slik seanse, og å gjøre den allment tilgjengelig etterpå, vil ha minst to utilsiktede, negative konsekvenser:

  • For det første vil studentenes terskel for å stille spørsmål bli langt høyere, i og med at de vet at de i prinsippet snakker for evigheten. Om bare lyden fra foreleserens mikrofon kan høres på opptaket, slik Petterson anbefaler, blir dessuten verdien av samtalen med studentene svært liten når man hører det i ettertid.
  • I visshet om at det som sies kan bli tatt ut av kontekst, vil lærerne for det andre unngå alt det som gir lukt og farge til forelesningen, for eksempel spekulative resonnementer og sleivete kommentarer. Videoopptak vil slik fjerne det grunnleggende sosiale ved undervisningssituasjonen, og vi ender opp med kjedelige redegjørelser for stoff som studentene ofte kunne lest seg til på egen hånd.

I sum gir dette mindre interaktiv undervisning, til tross for at vi i alle andre sammenhenger understreker betydningen av nettopp dette.

Dette er ikke til hinder for å publisere korte, digitale forelesninger som gjør rede for et bestemt tema, slik jeg gjorde i høst. Men for det første er det da ingen grunn til å samle folk fysisk for å si det samme, og for det andre er det naturligvis et spørsmål om ressurser dersom det skal komme i tillegg til ordinær undervisning.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!