Reisetiden representerer en stor risiko for fødende kvinner på hele Nordmøre, og ett tilfelle som går galt her vil være ett for mye, skriver Josefine Wang.   Foto: PRIVAT

Josefine (30) fra Smøla skal snart føde: En tid man skal glede seg til, er fylt med bekymringer og usikkerhet

Få på plass de ressursene som trengs for å bevare fødeavdelingen i Kristiansund, så vi på Nordmøre har et forsvarlig fødetilbud!

«Med egne ord»: Josefine Wang (30) ble denne uken intervjuet av VG, der hun sa at stengingen av fødeavdelingen ved Kristiansund er en hån mot gravide som henne. Adresseavisen har bedt henne fortelle «med egne ord» om hvordan det er å stå i denne situasjonen, og hva som er konsekvensene av vedtaket for henne som gravid.

Den 13. januar i år slapp ledelsen i Helse Møre og Romsdal nyheten om at fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus blir nedlagt fra 8. februar, og at Molde sykehus tar over denne funksjonen. Dette til tross for at Stortinget i 2020 vedtok at fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus skulle opprettholdes frem til det nye, planlagte fellessykehuset på Hjelset står klart.

LES OGSÅ: Flere innlegg der debattanter forteller «Med egne ord»

Få på plass de ressursene som trengs for å bevare fødeavdelingen i Kristiansund, så vi på Nordmøre har ett forsvarlig fødetilbud!! skriver debattanten.   Foto: PRIVAT

For de som ikke kjenner til historien, er det pågått en årelang kamp mellom Nordmøre og Romsdalen i forhold til lokaliseringen og byggingen av det nye fellessykehuset for regionen. Fakkeltog, demonstrasjoner og rettssaker har vært med på å gjøre dette til en meget betent sak. Nordmøringene vil beholde sykehuset i Kristiansund, mens romsdalingene vil ha et nytt sykehus i Romsdalen. Det ble omsider vedtatt at det nye sykehuset skal bygges på Hjelset (i Molde kommune), men den planlagte byggestarten har stadig blitt forskjøvet på grunn av sprengte budsjetter. Spørsmålet om når og i det hele tatt om det nye sykehuset skal bygges, er i høyeste grad usikkert.

Apropos usikkerhet, la oss gå tilbake til nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund. Jeg er bosatt på Smøla, en øy helt ytterst på Nordmøre med ca. 2200 innbyggere. Her bor jeg sammen med min familie på tre, som i mars skal bli til fire. Herfra tar det ca. to timer å komme seg inn til Kristiansund, via to fergesamband. Med en flytting av fødeavdelingen til Molde, blir denne reisetiden fort til tre timer. Dette er tre timer man gjerne ikke har til rådighet når en ny verdensborger melder sin ankomst, for ikke å snakke om ved tilfeller av komplisert karakter. En tid som man skal se frem til og glede seg til, er fylt med bekymringer og usikkerhet. Reisetiden representerer en stor risiko for fødende kvinner på hele Nordmøre, og ett tilfelle som går galt her vil være ett for mye.

Min førstefødte på snart 2 år kom til verden på Kristiansund sykehus. Grunnet komplikasjoner, ble det et langvarig opphold hvor vi var innlagt på barneavdelingen i Kristiansund, vegg i vegg med fødeavdelingen. En trygghet som var uvurderlig i form av hjelp fra jordmødre og barnepleiere fra føden. Molde sykehus har ingen barneavdeling, skriver debattanten.   Foto: Terje Svaan

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Min førstefødte på snart 2 år kom til verden på Kristiansund sykehus. Grunnet komplikasjoner, ble det et langvarig opphold hvor vi var innlagt på barneavdelingen i Kristiansund, vegg i vegg med fødeavdelingen. En trygghet som var uvurderlig i form av hjelp fra jordmødre og barnepleiere fra føden. Molde sykehus har ingen barneavdeling. For ikke å snakke om at sykehuset i seg selv er 60 år gammelt og totalt nedslitt. Dette har romsdalingene klaget over i åresvis. Er det nå plutselig godt nok til å ta imot hele Nordmøre også? For min del vil St. Olavs Hospital i Trondheim være en høyaktuell kandidat på bekostning av Molde sykehus, siden de har barneavdeling og et generelt sett mye mer moderne sykehus. Reisetiden til Trondheim vil være den samme som til Molde, og med en transport for gravide som best kan sammenlignes med en helsprø risikosport, vil jeg i alle fall komme til et sykehus med fasilitetene i orden.

Årsaken til at fødeavdelingen i Kristiansund legges ned, er ifølge ledelsen i Helse Møre og Romsdal at det er mangel på fagfolk og at dette har ført til et stort arbeidspress. Sykehusledelsen mener dermed at man ikke kan drive forsvarlig. Ledelsen i Helse Møre og Romsdal sier at de har forsøkt å rekruttere personell i lengre tid, uten å lykkes. Da må de etter min mening prøve litt hardere. Dette koker vel i bunn og grunn ned til økonomi og betingelser, som i andre bransjer der det er snakk om å få tak i kvalifisert personell. Er det slik at Helse Møre og Romsdal prioriterer penger og økonomi foran fødende kvinners liv og helse? For ikke å snakke om å trosse et vedtak fra Stortinget? Få på plass de ressursene som trengs for å bevare fødeavdelingen i Kristiansund, så vi på Nordmøre har et forsvarlig fødetilbud!!

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!