Innleggsforfatteren lurer på om Trondheim klarer å vaksinere mange nok før sommerferien.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Trondheims vaksinasjonsprogram i utakt med regjeringens?

Regjeringens pressekonferanse 18. januar for koronasituasjonen skisserte et vaksinasjonsforløp som også Trondheim kommune er gitt i oppdrag å følge opp. Helseministeren og statsministeren mer enn antydet at størstedelen av risikogruppene vil være vaksinert ved påskesider, og dessuten at en skal ha kommet seg gjennom hele prioriteringsrekkefølgen slik at «alle nordmenn over 18 år kan bli tilbudt vaksine innen sommeren».

LES OGSÅ: Flere ubesvarte spørsmål om koronavaksinen

En rekke vilkår må være oppfylt, blant annet at muterende virus ikke endrer smittebildet drastisk og at avtalene med flere leverandører om vaksiner holder stikk. Her rådde optimismen: Norge vil ventelig få tre ganger så mange vaksinedoser som vi trenger totalt. Helseministerens prognoser var videre avhengig av at 75 prosent av risikogruppene og 50 prosent av resten av befolkningen ville takke ja til vaksine, men det var et uttalt mål at 70 prosent av den voksne befolkningen var vaksinert før sommeren. Han håper på flere.

Jeg har på nettet sett etter hvordan disse ambisjonene rimer med Trondheim kommunes planer, men har ikke funnet noe om dette. Imidlertid er det klart at pr. 18. januar har Trondheim vaksinert 1725 personer. Ut fra dagstallene er det vanskelig å avlese noe mønster, men i gjennomsnitt ser det ut til at vi klarer rundt 190 vaksinasjoner pr. dag nå. Risikogruppene over 70 år (SSBs alderskategorier samsvarer ikke med Folkehelsas, så dette blir omtrentlig) teller rundt 20 000 i Trondheim.

LES OGSÅ: Norge får færre vaksinedoser i en periode framover

Antall dager til påske er ca. 50, og med 190 vaksinerte pr. dag rekker Trondheim 9 500. Hvis 75 prosent takker ja, skal 15 000 være i mål til påske – altså et gap på 5 500. Hvis alle takker ja, må rundt 10 500 vente til senere. Ytterligere ugunstige tall oppstår hvis Trondheim utelukkende får Pfizer BioNtech-vaksinen som krever to omganger. Dermed – ved samme kapasitet som i dag – kan antallet vaksinerte i risikogruppene bli halvert eller tidsforbruket doblet.

Målet om at alle voksne i Trondheim skal bli tilbudt vaksine før sommeren – presisert som midten av juni – blir med dagens vaksinekapasitet totalt urealistisk i Trondheim. Vi vil ikke være gjennom det med 70 prosents deltakelse før juletider 2022. På Oslo kommunes koronasider opplyses det at de oppretter 15 vaksinasjonssentra som skal ha kapasitet til å sette 63 000 doser pr. uke. Har noen regnet fullstendig feil her, eller kan Trondheim redegjøre nærmere for om vaksinasjonsprogrammet her i byen likevel er i takt med regjeringens ambisjoner og at en kraftig oppskalering er planlagt?

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook