Undervisningen i disse tidene må gå digitalt der det lar seg gjøre, men jeg og mange av mine kolleger og studenter ønsker seg tilbake til et undervisningsrom, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Shutterstock

Innfør permanent videoopptak av forelesninger? NEI!

Mandag, 18. januar kom Jesper Pettersson med et innlegg om innføring av permanent videoopptak av forelesninger. Han argumenterer med at dette kan gjøre det lettere for studentene å få med seg forelesninger, og læringsutbytte kan økes. Muligens stemmer dette for noen fag. Men forskning viser at læringsutbytte er størst hvis læring ikke er reproduksjon, men selvstendig oppdagelse av noe nytt med hjelp fra en ekspert.

LES OGSÅ: Nå skal NTNUs forelesninger bli mer moderne

Det finnes mange emner på universitetet, spesielt i Humaniora, som ikke betyr ren formidling av kunnskap og hvor et aktivt vekselspill mellom studenter og lærere er absolutt nødvendig. Her satser vi faktisk på aktiv deltakelse fra studenter, og vi ønsker å oppfordre dem til å tenke selvstendig, til og med kritisk, å utvikle egne ideer og å diskutere i grupper.

Bettina Nordland er førstelektor, ISL-seksjon for tysk ved NTNU.   Foto: NTNU

I en tid som er preget av en pandemi og krever digital undervisning legger vi faglærere merke til at mange studenter sliter med akkurat det digitale opplegget. Mange sitter fortsatt hjemme til foreldrene fordi de ikke skulle komme tilbake til studiestedet. De som har kommet tilbake eller bor i byen sitter ofte i knøttlite hybler. Noen sliter til og med med ensomhet og depresjoner. Mange av dem savner rett og slett samvær med medstudentene, muligheten til å utveksle ideer og ikke minst kontakt med faglærerne.

LES OGSÅ: Mulighet i den virtuelle verden

Det er helt klart at undervisningen i disse tidene må gå digitalt der det lar seg gjøre, men jeg og mange av mine kolleger og studenter ønsker seg tilbake til et undervisningsrom med nysgjerrige, interesserte og motiverte studenter, engasjerte faglærere, med diskusjoner, gjerne kontrovers, og det som utgjør undervisningen: sosialt samvær og fellesskap.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!