Busspassasjer på Ranheim venter fortsatt på svar på hvorfor det går så få bussser.  Foto: THERESE ALICE SANNE

AtB vil dessverre ikke høre på oss

19. august i fjor sendte jeg et åpent brev til utvalgte representanter i bystyret og oppvekstkomiteen i håp om at de vil engasjere seg i det mangelfulle kollektivtilbudet i Ranheim øst. I etterkant har det vært stille fra alle mottakere. Samtidig har det blitt stadig mørkere, våtere og kaldere for våre barn som fortsatt venter på bussen en time om dagen. De siste ukene har det vært ekstremt kaldt å vente i temperaturer ned mot -15 grader.

LES OGSÅ: Åpent brev til bystyret

LES OGSÅ: Sentraliseringen blir verre og verre

Akkurat nå er det mangelfulle busstilbudet til skolebarna mest presserende, men like fullt kun et eksempel på et kollektivtilbud som ikke fungerer. AtB skriver i sin årsberetning (2019) at «AtB skal legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Målet er å gjøre det enklere å komme seg fra A til B uten å være avhengig av egen bil.»

LES OGSÅ: Disse linjene og bussavgangene bør du unngå i Trondheim

Etter omlegging av rutenettet i 2019 har beboere på Væretrøa gått fra å ha 3–6 avganger i timen til nærområdet vårt på Ranheim/Grilstad, til å ha én direkte avgang om dagen. Det sier seg selv at de som har brukt bussen til å levere i barnehage, levere på skole, eller sende barn til skolen, venner og fritidsaktiviteter nå ikke lengre kan basere seg på kollektivtransport. For barnefamilier på Væretrøa vil jeg påstå at AtB fullstendig har feilet i sin egen målsetting. Det er ingenting smidig med tjenesten AtB tilbyr i nærmiljøet. Tvert imot har de skapt et økt behov for bilbruk for barnefamilier.

LES OGSÅ: Bussjåføren som stoppet trakassering

En fellesnevner for de fleste politiske partier representert i bystyret, er at de ifølge sine partiprogrammer ønsker å jobbe for økt tilgjengelighet og økt bruk av kollektivtransport. Å engasjere seg direkte i byens busstilbud vil være en utmerket måte å etterkomme disse valgløftene i praksis. Jeg henvender meg derfor igjen med en bønn om engasjement i en sak dere oppgir som viktig for dere. Håpet er at dere kan påvirke AtB til å operere med et rutetilbud som ikke bidrar til å øke biltrafikk, tidsklemma, og sosiale forskjeller fremfor å minske dem. Oss kundene vil AtB dessverre ikke høre på.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook